A Bank jogosult az Árfolyamokat Árfolyamjegyzési Napokon az előre meghirdetett árfolyam jegyzési időpontokon kívüli egyéb időpont(ok)ban bármikor, továbbá Árfolyamjegyzési Napokon kívüli egyéb naptári napokon is bármikor azonnali hatállyal ismét meghatározni.

Valuta (VV, VE)

Fióki valutaváltásnál használt árfolyam. Készpénzre vonatkozik. Az az árfolyam, amelyen a Bank valutát ad el vagy vesz forint ellenében. 

A Bank azokban a valutákban végez pénztári tevékenységet, amelyek valutaárfolyamát a bankfiókban elhelyezett árfolyam-kijelzőtáblán közzé tesz. 

A Bank nem végez valutaváltást, valutabefizetést és valutakifizetést a következő valutákban: Bolgár leva és Török líra. 

Számlakonverziós árfolyam (SV, SE, SEA) 2020.03.02-től

Jellemzően számlák közötti, és kártyás tranzakciók esetére alkalmazott árfolyam. Hiteltörlesztésnél és devizaváltásnál használt árfolyam. Számlapénzre vonatkozik.

Az árfolyamjegyzékben szereplő értékek:

Felhívjuk figyelmét, hogy a SEA árfolyam jelentősen eltér az Árfolyamjegyzési nap 8:00 és 18:00 óra között teljesített konverziós átvezetések esetén alkalmazott árfolyamtól.

Kereskedelmi árfolyam (DV, DE, DEA) 2020.03.02-től

Jellemzően konverziós deviza átutalás és Azonnali Forint Átutalás esetében alkalmazott árfolyam.

Az árfolyamjegyzékben szereplő értékek:

Felhívjuk figyelmét, hogy a DEA árfolyam jelentősen eltér az Árfolyamjegyzési nap 8:00 és 18:00 óra között teljesített konverziós átvezetések esetén alkalmazott árfolyamtól.

2020.03.01-ig jegyzett árfolyamok (SV, SE, DV, DE)

Jellemzően számlák közötti, és kártyás 2020.03.01-ig alkalmazott jegyzési időpontok szerinti számlakonverziós és kereskedelmi árfolyamok.

Az árfolyamjegyzékben szereplő értékek:

Felhívjuk figyelmét, hogy 2020.03.02-től jegyzési időpontok szerinti árfolyamok a „Számlakonverziós árfolyam (SV, SE, SEA) 2020.03.02-től” illetve a „Kereskedelmi árfolyam (DV, DE, DEA) 2020.03.02-től” oldalakon kérdezhetőek le.

MNB árfolyam

A Magyar Nemzeti Bank által jegyzett árfolyam.

Erste Bank által a tranzakció elszámolásakor felszámított konverziós árrés az EU tagállami devizában végrehajtott és tagállami devizában vezetett számlák esetén

Árrés: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1230 rendelete (2021. július 14.) az Unióban történő határon átnyúló fizetésekről szóló rendelete alapján köteles a pénznemek közötti átváltás teljes díját (a Bank által a bankkártyával végrehajtott konverziós fizetési műveletre használt bankkártya eladási árfolyam) az Európai Központi Bank (EKB) által kiadott legfrissebb rendelkezésre álló euro devizaárfolyamhoz képest számított százalékos árrés formájában közölni.

Kártya konverziós árrés adatok: Erste Bank által a tranzakció elszámolásakor felszámított konverziós árrés az EU tagállami devizában végrehajtott és tagállami devizában vezetett számlák esetén