Szabad felhasználású jelzáloghitel

Valósítsa meg terveit könnyedén, kötöttségektől mentesen!

 • Hosszú távra is igényelheti
 • Visszatérítjük a hitelfelvétel költségeit*

THM: 5,9% - 6,5%

Anyagi lehetőségeink és élethelyzetünk eltérő, de egy közös mindenkiben: céljainkat szeretnénk megvalósítani!


Az Erste Bankban elérhető szabad felhasználású jelzáloghitelek típusai:

Rövid kamatperiódusú hitel

 • Referencia mutatóhoz kötött - 6 havi BUBOR-hoz kötött
 • Változó – emelkedő vagy csökkenő kamatpálya esetén a Bank kamatperiódus fordulókor (6 havonta) a szimmetria elvének megfelelően érvényesíti a kedvező vagy kedvezőtlen hatást

 

Hosszú kamatperiódusú hitel

 • 5 éves vagy 10 éves kamatperiódusú hitel
 • Kiszámítható - a kamatperióduson belül (5 vagy 10 év) állandó a jelzáloghitel kamata, és így a törlesztőrészlet is

Kinek ajánljuk?

 • aki hosszú távra (10-15 évnél tovább) tervezi felvenni a hitelt
 • akinek fontos a kiszámíthatóság, és a törlesztőrészlet változatlansága

Igényeljen szabad felhasználású jelzáloghitelt!

Regisztrációját követően kettő munkanapon belül felhívjuk, és válaszolunk kérdéseire. Adatainak megadásával nem vállal kötelezettséget. Itt egyeztethet időpontot a fióki látogatásra is.

Szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó további információk

A hitel szabad felhasználású, célja a természetes személyek olyan jellegű kiadásainak finanszírozása, melyekre lakáscélú hitelt nem tudnak, vagy nem szeretnének igénybe venni. Ez a hiteltípus tehát bármire felhasználható, az Ön választása szerint.

A hitelt nagykorú, a Bank számára elfogadható jövedelemmel rendelkező ügyfelek igényelhetik, akik a Bank adósminősítési és hitelbírálati feltételeinek megfelelnek. Nem vehet fel hitelt olyan személy, aki a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján szerepel.

Amennyiben a hiteligénylőnek van házastársa vagy élettársa, úgy alapesetben neki is szerepelnie kell az ügyletben adóstársként. Ezenkívül a háztartás elfogadható jövedelmének (mely a hitelbírálat alapja, lásd lejjebb) növeléséhez további adóstárs(ak), illetve kezes(ek) bevonására is lehetőség van. Ebben az esetben ezek a személyek is ügyleti szereplőkké válnak.

A fedezetül felajánlott ingatlanok tulajdonosai zálogkötelezett minőségben vesznek részt a kölcsönügyletben.

A felvehető hitel összegét alapvetően a hitelt igénylő háztartás nettó igazolt jövedelme, valamint a fedezetül felajánlott ingatlanok a Bank által megállapított forgalmi és hitelbiztosítéki értéke határozza meg, de nem lehet több 50 000 000 Ft-nál, de a hitel összege nem lehet több mint a fedezetül felajánlott lakóingatlan(ok) értékbecslő által megállapított forgalmi értékének 70%-a, illetve a hitelbiztosítéki értékének 100%-a. Az adható hitelösszeget befolyásolja még a hitelbírálat során megállapított ügyfélminősítés.

A szabad felhasználású jelzáloghitelek futamideje:

Minimum:

 • 4 év – 6 hónapos referencia-kamatperiódus és 5 éves kamatfelár-periódus esetén
 • 5 év – 5 éves kamatperiódus esetén
 • 10 év – 10 éves kamatperiódus esetén

Maximum: 20 év

Ezen az időintervallumon belül Ön bármekkora futamidőt választhat, de a futamidő csak az év egész számú többszöröse lehet.

A kölcsönigénylőnek minden esetben szükséges jövedelmet igazolnia, pusztán a fedezetül felajánlott ingatlanok értéke alapján nem nyújtható hitel.

A hitelkérelem pozitív elbírálásának egyik alapvető feltétele a megfelelő jövedelem igazolása, ezért minden esetben igazolni kell a hitelt igénylő háztartás teljes nettó jövedelmét, illetve az esetlegesen már meglévő hiteltartozások összegét és a havi törlesztőrészleteket. Bankunk minimális elvárása:

 • egy hiteligénylő legalább 100 000 Ft nettó összeget elérő jövedelmet igazoljon;
 • több hiteligénylő esetén együttesen legalább nettó 160 000 Ft nettó összeget elérő a jövedelem igazolása 

A háztartás jövedelme növelhető további adóstárs(ak), illetve kezes(ek) bevonásával. A bank által nyújtott hitel összegét az igazolt jövedelem és a havi hiteltörlesztések összegének aránya alapján, a fedezetül felajánlott ingatlanok és a jogszabály által előírt maximálisan nyújtható hitelösszeg figyelembevételével állapítjuk meg.

A szabad felhasználású hitelek jelzálog alapú hitelek, így ingatlanfedezet felajánlása minden esetben szükséges. A szükséges fedezetek értéke az igényelt hitel összegétől függ. Egy hitelügylethez maximum 3 db ingatlanfedezet ajánlható fel.

A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén lévő per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges. A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylő rokoni hovatartozását illetően nincs korlátozása, tehát bárki felajánlhat ingatlanfedezetet egy kölcsönügylethez.

A Bank a következő ingatlanokat fogadja el fedezetként: lakás, családi ház, sorház, ikerház, üdülő, hétvégi ház, beépítetlen építési telek és garázs.

Természetesen nem, mivel nem kell konkrét finanszírozási célt megjelölni.

A hitel törlesztőrészletét a hitel összege, kamata és futamideje határozza meg. A Bank szabad felhasználású jelzáloghitelek esetében kezelési költséget nem számít fel.

Kalkulátorainkkal kiszámíthatja az Ön által igényelt hitel pontos törlesztőrészletét, valamint a kapcsolódó költségeket és a teljes visszafizetendő összeget, továbbá a teljes hiteldíjmutató (THM) értékét is.

Kalkulátoraink egy nyomtatható, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, tájékoztató dokumentumot is tartalmaznak, melyben részletesen megtalálja az egyes hiteltermékekkel kapcsolatos tudnivalókat.

A kölcsön devizaneme forint, a piaci jelzálogalapú kölcsönök mindegyike változó kamatozású.

A változó kamatozású kölcsönök típusai:

A) Referencia-kamatlábhoz kötött:

Egy referencia-kamatperióduson belül (a referencia-kamatperiódus hossza 6 hónap – a referencia-kamatláb tehát a 6 hónapos BUBOR, azaz: a Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb) a kamat nem módosul, de a referencia-kamatperiódus fordulónapján a Bank jogosult a referenciakamat változását érvényesíteni. Ez nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak.

Kamatfelár: A Bank a referencia-kamatlábon felül kamatfelárat alkalmaz. A kamatfelár-periódus hosszát a kapcsolódó Hirdetmény, valamint a kölcsönszerződés tartalmazza.

Kamatváltozás: Kamatváltozásra a referencia-kamatperiódus fordulójakor (6 havonta), valamint a kamatfelár-periódus fordulójakor kerülhet sor. A Bank az Ön kölcsönének kamatfelárát a kamatperiódusok lejárta után a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank weboldalán közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával módosíthatja.

Kamatkedvezmény igénylése: Ön kamatkedvezményt kérhet, attól függően, hogy a kölcsönkérelem benyújtásakor milyen feltétel teljesítését vállalja. A Bank 6 havonta felülvizsgálja, hogy a vállalt kedvezménykategória szerinti feltételek teljesülnek-e. Amennyiben a felülvizsgálat előtti 3 egymást követő hónapban nem teljesül a vállalt feltétel, úgy a kedvezménykategória megszűnik, ez esetben Ön nem jogosult a következő ellenőrzési periódusig (6 hónap) igénybe venni az Ön szerződés szerinti kedvezménykategória szerinti kondíciót sem. Ebben az esetben az ügyleti kamatkedvezmény mértékével növelt ügyleti kamatot veszi fel. Amennyiben Ön ismét teljesíti a kölcsönkérelemben vállalt feltételt, akkor megfelelést követő első esedékességtől automatikusan, újra jogosult kedvezmény igénybe vételére.

B) Kamatperiódusokban rögzített kamatozású:

A kamatperiódus hossza 5 vagy 10 év, a kamatperiódus fordulójának idején pedig a kamat mértéke változhat.

Kamatkedvezmény igénylése: Ön kamatkedvezményt kérhet, attól függően, hogy a kölcsönkérelem benyújtásakor milyen feltétel teljesítését vállalja. A Bank 6 havonta felülvizsgálja, hogy a vállalt kedvezménykategória szerinti feltételek teljesülnek-e. Amennyiben a felülvizsgálat előtti 3 egymást követő hónapban nem teljesül a vállalt feltétel, úgy a kedvezménykategória megszűnik, ez esetben Ön nem jogosult a következő ellenőrzési periódusig (6 hónap) igénybe venni az Ön szerződés szerinti kedvezménykategória szerinti kondíciót sem. Ebben az esetben az ügyleti kamatkedvezmény mértékével növelt ügyleti kamatot veszi fel. Amennyiben Ön ismét teljesíti a kölcsönkérelemben vállalt feltételt, akkor megfelelést követő első esedékességtől automatikusan, újra jogosult kedvezmény igénybe vételére.

A kölcsön kamatának változása a havi törlesztőrészletek változását eredményezi.

A Bank a hitel futamideje alatt legfeljebb 5 alkalommal jogosult egyoldalú szerződésmódosításra.

Kamatfelár: A referencia-kamatlábon felül – a hitelkamat részeként – fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész.

Kamatváltoztatási mutató: a hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a hitelezők által nem befolyásolható, tőlük független, valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám. A Bank által alkalmazott kamatváltoztatási mutató: H3K .

Kamatfelárváltoztatási mutató: A kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató. A Bank által alkalmazott kamatváltoztatási mutató: H2F. A Bank által alkalmazott kamatfelárat, kamatváltoztatási mutatót, valamint kamatfelárváltoztatási mutatót a kapcsolódó Hirdetmény tartalmazza.

A szabad felhasználású hitelek folyósítását megelőzően, valamint folyósítását követően többféle költség is felmerül:

 • Tulajdoni lapok költsége: A fedezetül felajánlott ingatlanok tulajdoni lapjait be kell szerezni, ezt az Ön kérésére a Bank is megteszi. Az ingatlanokra vonatkozóan a Bank ellenőrzést végez, melyhez Önnek 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, valamint családi ház, ikerház vagy sorházi lakás fedezete esetén 60 napnál nem régebbi térképmásolatot szükséges benyújtania. A hitelügylethez kapcsolódóan 2 db TakarNetből lekért tulajdoni lap másolat díját, valamint 1 db szintén TakarNetből lekért térképmásolat díját a Bank az aktuális akciók keretében 0 forintban állapítja meg.
 • Ingatlanbecslés díja: A fedezetül felajánlott ingatlan(oka)t fel kell becsültetni: ennek költsége ingatlanonként jelenleg 36 000 Ft. Az értékbecslést a Bank által kijelölt szakértők végzik el. Az ingatlanszakértői díjakkal megegyező összeget az aktuális akciók keretében a Bank a kölcsön folyósítását követően jóváírja.
 • Közjegyzői munkadíj: Ha kölcsönszerződést kötünk Önnel, akkor azt minden esetben közjegyzői okiratba kell foglalni, ezért pedig közjegyzői munkadíjat szükséges fizetni. A hitelügylethez kapcsolódóan felmerülő, Ön által megfizetett közjegyzői díjjal megegyező, de maximum 50 000 Ft-ig terjedő összeget az aktuális akciók1 keretében a Bank a kölcsön folyósítását követően visszatéríti.
 • Folyósítási jutalék: A hitel folyósításakor a Bank a Hirdetményben megállapított folyósítási jutalékot felszámolja Önnek, melyet készpénzben kell befizetni. A folyósítási jutalék mértéke az aktuális akciók keretén belül csökkenthető.
 • Lakásbiztosítás díja: A fedezetül felajánlott ingatlanokra lakásbiztosítást szükséges kötni, melynek díja szintén az adóst terheli.

1Az akciókról bővebben a kapcsolódó, hatályos Hirdetményből tájékozódhat.

Optimális esetben a teljes folyamat maximum 2-3 hét alatt lezajlik, a következő lépésekben:

 1. Kölcsönkérelem benyújtása: A kölcsönkérelem mellé benyújtandó dokumentumok listáját hitelezési tanácsadóinktól kérheti el bankfiókjainkban, egy részletes tanácsadást követően.
 2. Értékbecslés és adósminősítés: Az összes szükséges dokumentum benyújtását követően megtörténik a fedezetül felajánlott ingatlanok értékbecslése, valamint az adósminősítés.
 3. Kölcsönszerződés megkötése: A hitelkérelem engedélyezése esetén kölcsönszerződés megkötésére kerül sor, melyet közjegyzői okiratba kell foglalni.
 4. Hitel folyósítása: A fedezetül felajánlott ingatlanokra alapított jelzálogjogok bejegyzése, valamint a hitelszerződésben foglalt egyéb folyósítási feltételek (számlanyitás, vagyonbiztosítás) teljesítését követően kerül sor a hitel folyósítására. 
 • Értékbecslési díjjal megegyező összeget a kölcsön folyósítását követően az Erste Bank jóváírja.2
 • A hitelügylethez kapcsolódóan felmerülő, ügyfél által megfizetett közjegyzői díjjal megegyező mértékű visszatérítés maximum 50.000,- forintig.
 • A hitelügylethez kapcsolódóan 2 db TAKARNET-ből lekért tulajdoni lap másolat, valamint 1 db TAKARNET-ből lekért térképmásolat díját a Bank 0 forintban állapítja meg.2
 • a Folyósítási jutalékot a Bank elengedi, valamint kamatkedvezményben részesülhet a teljes futamidő alatt.

2Az akció részletes feltételei a mindenkor hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben szerepelnek.

Erste Törlesztési Védelem: Egy szabad felhasználású jelzáloghitellel történő finanszírozás általában hosszú futamidejű, és nagy összegű hitel felvételét jelenti. A hosszú futamidő miatt több, a hitel törlesztését megnehezítő, vagy teljesen ellehetetlenítő esemény következhet be, pl. munkanélküliség, betegség, rokkantság, legrosszabb esetben halál. A hasonló kockázatok fedezésére nyújt megoldást az Erste Törlesztési Védelem, melynek segítségével a munkanélkülivé, illetve keresőképtelenné váló ügyfelek helyett az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. fizeti meghatározott ideig a havi törlesztőrészleteket, akár többször is a futamidő alatt. Az életbiztosítást is tartalmazó konstrukciók a teljes hitelösszegre nyújtanak fedezetet, amennyiben halál, baleseti halál vagy rokkantság következik be. Ez egy csoportos biztosítás, így igen kedvező feltételekkel igényelhető.

Biztosítás: Önnek lehetősége van a Banknál klasszikus életbiztosítás kötésére, mely akár befektetési egységekhez kötött is lehet. Így amellett, hogy életbiztosítási védelme van, még meg is takaríthat.

Számítsa ki kalkulátorunk segítségével várható törlesztőrészletét!

Feltételek

Reprezentatív példák:

A reprezentatív példában feltüntetett THM érték a 6 havi referencia kamatperiódusú és 5 éves kamatfelár periódusú hitel, az 5 éves, illetve a 10 éves kamatperiódusú hitel esetében az 5 millió Ft hitelösszegű és 20 éves futamidejű 2-es kedvezmény kategóriába tartozó hitelre vonatkozik.

A THM meghatározása az aktuális és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A hitel fedezete az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díja a hitelező számára nem ismert, azt a THM nem foglalja magában. A termék igénybe vételéhez a bank zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése valamint az Erste Banknál vezetett lakossági bankszámla szükséges. További részletek, illetve feltételek a mindenkori hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben szerepelnek. Jelen kommunikáció a 2021. szeptember 1-jén hatályos jogszabályok feltételeit figyelembe véve készült.

* Induló költségek visszatérítésére vonatkozó információk:

 • Értékbecslési díjjal megegyező összeget a kölcsön folyósítását követően az Erste Bank jóváírja.
 • A hitelügylethez kapcsolódóan felmerülő, ügyfél által megfizetett közjegyzői díjjal megegyező mértékű visszatérítés maximum 50.000,- forintig. 
 • A hitelügylethez kapcsolódóan 2 db TAKARNET-ből lekért tulajdoni lap másolat, valamint 1 db TAKARNET-ből lekért térképmásolat díját a Bank 0 forintban állapítja meg.
 • a Folyósítási jutalékot a Bank elengedi, valamint 
 • kamatkedvezményben részesülhet a teljes futamidő alatt.

Az akció és a kondíció részletes feltételei a mindenkori hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben szerepelnek.

A részletes kondíciókat a Lakossági Hitel Hirdetmény tartalmazza, amelyek megtalálhatóak a bankfiókokban és honlapunkon.

Kapcsolódó szolgáltatások