Erste Lakástakarék Zrt. - Lakáskölcsön

Kiegészítjük megtakarításait

 • Lejárt megtakarítások kipótlása kedvező feltételekkel
 • Fix kamat és futamidő
 • 0% folyósítási jutalék, szerződéskötési díj, elő- és végtörlesztési díj
 • Teljes körű ügyintézés

THM: 7,2%

Tudnivalók a 2019.05.10 után megkötött állami támogatás nélküli lakás-előtakarékossági szerződésekkel kapcsolatban

Lejárt a megtakarítása, és kölcsönre van szüksége? Válassza az Erste Lakástakarék lakáskölcsönét, mely garantált fix kamatot biztosít a futamidő végéig a megtakarításához választott módozattól függő mértékben!

Miért érdemes Erste Lakástakarék megtakarításához kölcsönt igényelni?

 • Fix kamat a Futamidő végéig (megtakarítási módozattól függő mértékben)
 • Megtakarítási módozathoz tartozó fix futamidő
 • 0% folyósítási jutalék
 • 0% szerződéskötési díj
 • 0% elő- és végtörlesztési díj
 • Erste bankfiókban történő teljes körű ügyintézés

Kik vehetik fel a lakáskölcsönt? 

A lakáskölcsönt, azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes* az Erste Lakástakarék Zrt. illetve a kiemelt közvetítőjeként eljáró Erste Bank Hungary Zrt. által elvégzett hitelminősítési eljárás során hitelképesnek minősített természetes személyek vehetik igénybe, akik a lakás-takarékpénztár adósminősítési, hitelbírálati feltételeinek megfelelnek. Nem vehet fel hitelt olyan személy, aki a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján szerepel. Amennyiben a hiteligénylőnek van házastársa/élettársa, úgy neki is szerepelnie kell az ügyletben, mint adóstárs.

Mekkora lakáskölcsön vehető fel?

A felvehető lakáskölcsön összegét alapvetően a megtakarítási módozathoz tartozó maximálisan igénybe vehető kölcsön összege, és a kölcsönt igénylő háztartás nettó, igazolt jövedelme, valamint a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) az Erste Lakástakarék Zrt. által megállapított forgalmi és hitelbiztosítéki értéke határozza meg. Lakáskölcsön igénylése esetében jelzálogfedezetként, ingatlanfedezetet kell felajánlani.

Általános szabály, hogy forint alapú lakáskölcsön esetén a nyújtott kölcsön összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan(ok):

 • forgalmi értékének 80%-át (jogszabály által rögzített)
 • hitelbiztosítéki értékének 85%-át
 • az adott ingatlannal kapcsolatos beruházás finanszírozási igényének 100%-át, azaz a hitelösszeg nem lehet több mint a finanszírozott ingatlan vételára vagy építési költsége.

Mekkora jövedelmet szükséges igazolni? 

A kölcsönigénylőnek minden esetben szükséges jövedelmet igazolnia, pusztán a fedezetül felajánlott ingatlanok értéke alapján nem nyújtható hitel.

A kölcsönkérelem pozitív elbírálásának egyik alapvető feltétele a megfelelő jövedelem igazolása, ezért minden esetben igazolni kell a hitelt igénylő háztartás teljes nettó jövedelmét, valamint az esetlegesen már meglévő hiteltartozások összegét és a havi törlesztő részleteket. A Lakástakarék-pénztár minimális elvárása:

 • egy hiteligénylő esetén legalább a 2016. évi minimálbérnek megfelelő (73 815 Ft) nettó összeget elérő jövedelem kerüljön igazolásra
 • több hiteligénylő esetén összesen nettó 130 000 Ft jövedelem kerüljön igazolásra

Az igazolt jövedelem és a havi hiteltörlesztések összegének aránya alapján, a fedezetül felajánlott ingatlanok és a jogszabály által előírt, valamint a megtakarítási termékmódozathoz tartozó maximálisan nyújtható hitelösszeg figyelembe vételével kerül megállapításra, az Erste Lakástakarék Zrt. által nyújtott hitel összege.

Szükséges fedezet, és ha igen, akkor milyen típusú és értékű?

A kölcsönügylet fedezeteként csak Magyarország területén lévő per-, teher- és igénymentes önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges, kivéve az építési jellegű hiteleket, ahol maga a kölcsön célját képező, építés alatt álló ingatlan is lehet a fedezet. A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylő rokoni hovatartozását illetően nincs korlátozása, tehát bárki felajánlhat ingatlanfedezetet egy kölcsönügylethez.

Fontos! Lakáskölcsön csak olyan lakáscélú felhasználásra vehető igénybe, ami megfelel a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény, valamint az Általános Szerződési Feltételek elvárásainak! (Nem fogadható el pl. az üdülő, nyaraló, hétvégi ház, garázs vásárlása, felújítása, korszerűsítése.)

Adós az ügylet fedezeteként a lakáscél ingatlan helyett/mellett felajánlhat más, akár nem lakáscélú ingatlant is, azzal a megkötéssel, hogy ezen nem lakáscélú ingatlan nem lehet a lakáskölcsön célja.

Egy hitelügylethez maximum 3 db ingatlanfedezet ajánlható fel.

Szükséges önerő biztosítása a finanszírozáshoz?

A lakás-takarékpénztári szerződés módozata meghatározza az adható kölcsön maximumát, így ehhez viszonyítottan és az ingatlanfedezethez kapcsolódó maximálisan adható kölcsönösszeg együttesen befolyásolja az önerő mértékét.

Mekkora futamidőre vehető fel a lakáskölcsön?

A megtakarítási termékmódozathoz tartozó futamidőre vehető igénybe, amely a jelenleg értékesített módozat alapján lehet: 72 hó, 84 hó.

Mekkora lesz a törlesztő részlet?

A lakáskölcsön törlesztő részletét a kölcsön összege, kamata és futamideje határozza meg.

Kalkulátorunkkal kiszámíthatja az Ön által igényelt hitel pontos törlesztő részletét, valamint a kapcsolódó költségek és a teljes visszafizetendő összeget, továbbá a Teljes Hiteldíj Mutató értékét is.

Hogyan alakul a kölcsön kamatozása?

A kölcsön devizaneme forint, kamata pedig a megtakarítási termékmódozattól függően a futamidő alatt végig fix kamatozású.

Milyen költségekkel kell számolni?

A lakáskölcsön folyósítását megelőzően, valamint folyósítását követően többféle költség is felmerül melyek közül a legfontosabbakat összegyűjtöttük:

 • Ingatlan vásárlása esetén adásvételi szerződést kell kötni, melynek ügyvédi munkadíja általában a vételár 0,5-1,5%-a. 
 • Abban az esetben, ha építési engedélyköteles munkák kerülnek elvégzésre, építési engedélyezési tervet kell készíteni, és ez alapján igényelni az építési engedélyt az illetékes hatóságtól. A tervezés és az engedélyezés szintén pénzbe kerül.
 • A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni, illetve ha építési engedélyköteles munka kerül finanszírozásra, akkor az építési költségvetés alapján műszaki szakértésre is szükség van. Az értékbecslést és a műszaki szakértést az Erste Lakástakarék Zrt. által kijelölt szakértők végzik el.
 • A fedezetül felajánlott ingatlanokra vonatkozóan az Erste Lakástakarék Zrt. ellenőrzést végez, melyhez 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, valamint családi ház, ikerház, vagy sorházi lakás fedezete esetén 60 napnál nem régebbi térképmásolatot szükséges Önnek benyújtania.
 • Amennyiben a kölcsönszerződés megkötésre kerül, azt minden esetben közjegyzői okiratba kell foglalni és ezért a közjegyzői munkadíjat szükséges fizetni.
 • Az ingatlanfedezet(ek)re az Erste Lakástakarék Zrt. jelzálogjogot,  továbbá elidegenítési és terhelési tilalmat alapít, a bejegyzés eljárási illetéke megfizetendő.
 • Ezen kívül fedezetül felajánlott ingatlanokra lakásbiztosítást kell kötni, melynek díja szintén az adóst terheli.

Hirdetmények/ Díjtáblázat

Mi a kölcsön/hitel igénylés menete?

A hitelfelvétel folyamata a kölcsönkérelem benyújtásával indul. A kölcsönkérelem mellé benyújtandó dokumentumok listáját az Erste Bank Hungary Zrt. hitelezési tanácsadóitól kérheti el az Erste bankfiókokban részletes tanácsadást követően.

Az összes szükséges dokumentum benyújtását követően megtörténik a fedezetül felajánlott ingatlanok értékbecslése, valamint az adósminősítés.

A hitelkérelem engedélyezése esetén kölcsönszerződés megkötésére kerül sor, melyet közjegyzői okiratba kell foglalni. A fedezetül felajánlott ingatlanokra alapított jelzálogjogok bejegyzése, valamint a kölcsönszerződésben foglalt egyéb folyósítási feltételek (pl. vagyonbiztosítás lakásvásárlás esetén, önerő megfizetése, építkezés esetén a saját erő beépítése stb.) teljesítését követően kerül sor a kölcsön folyósítására.

Részletes felvilágosításért, kérjük, forduljon fióki tanácsadóinkhoz, akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére, vagy hívja az Erste TeleBankot a +36 1 298 0222-es telefonszámon! 

A lakossági hitel-, számla- és betéti termékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhat:

Feltételek