Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. január 24. 22:00 óra és 2020. január 25. 8:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Erste MobilBank, Electra, Internetes Vásárlást Ellenőrző SMS kód, sms szolgáltatások, weboldal szolgáltatások) működését is befolyásolja. A karbantartás 2020. január 24. 21:00 óra és 2020. január 26. 24:00 óra közötti időszakban a TeleBank szolgáltatás működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday, Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:Between 10:00 p.m. on January 24, 2020 and 8 a.m. on January 25, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, 3D Secure Code, sms services, website services will be suspended. Between 9 p.m. on January 24, 2020 and midnight of January 26, 2020 the operation of Erste TeleBank will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Erste Lakástakarék Zrt. - Lakáskölcsön

Kiegészítjük megtakarításait

 • Lejárt megtakarítások kipótlása kedvező feltételekkel
 • Fix kamat és futamidő
 • 0% folyósítási jutalék, szerződéskötési díj, elő- és végtörlesztési díj
 • Teljes körű ügyintézés

THM: 8,1 %

Tudnivalók a 2019.05.10 után megkötött állami támogatás nélküli lakás-előtakarékossági szerződésekkel kapcsolatban

Lejárt a megtakarítása, és kölcsönre van szüksége? Válassza az Erste Lakástakarék lakáskölcsönét, mely garantált fix kamatot biztosít a futamidő végéig a megtakarításához választott módozattól függő mértékben!

Miért érdemes Erste Lakástakarék megtakarításához kölcsönt igényelni?

 • Fix kamat a Futamidő végéig (megtakarítási módozattól függő mértékben)
 • Megtakarítási módozathoz tartozó fix futamidő
 • 0% folyósítási jutalék
 • 0% szerződéskötési díj
 • 0% elő- és végtörlesztési díj
 • Erste bankfiókban történő teljes körű ügyintézés

Kik vehetik fel a lakáskölcsönt? 

A lakáskölcsönt, azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes* az Erste Lakástakarék Zrt. illetve a kiemelt közvetítőjeként eljáró Erste Bank Hungary Zrt. által elvégzett hitelminősítési eljárás során hitelképesnek minősített természetes személyek vehetik igénybe, akik a lakás-takarékpénztár adósminősítési, hitelbírálati feltételeinek megfelelnek. Nem vehet fel hitelt olyan személy, aki a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján szerepel. Amennyiben a hiteligénylőnek van házastársa/élettársa, úgy neki is szerepelnie kell az ügyletben, mint adóstárs.

Mekkora lakáskölcsön vehető fel?

A felvehető lakáskölcsön összegét alapvetően a megtakarítási módozathoz tartozó maximálisan igénybe vehető kölcsön összege, és a kölcsönt igénylő háztartás nettó, igazolt jövedelme, valamint a fedezetül felajánlott ingatlanok az Erste Lakástakarék Zrt. által megállapított forgalmi és hitelbiztosítéki értéke határozza meg. Lakáskölcsön igénylése esetében jelzálogfedezetként, ingatlanfedezetet kell felajánlani.

Általános szabály, hogy forint alapú lakáskölcsön esetén a nyújtott kölcsön összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlanok:

 • forgalmi értékének 80%-át (jogszabály által rögzített)
 • hitelbiztosítéki értékének 85%-át
 • az adott ingatlannal kapcsolatos beruházás finanszírozási igényének 100%-át, azaz a hitelösszeg nem lehet több mint a finanszírozott ingatlan vételára vagy építési költsége.

Mekkora jövedelmet szükséges igazolni? 

A kölcsönigénylőnek minden esetben szükséges jövedelmet igazolnia, pusztán a fedezetül felajánlott ingatlanok értéke alapján nem nyújtható hitel.

A kölcsönkérelem pozitív elbírálásának egyik alapvető feltétele a megfelelő jövedelem igazolása, ezért minden esetben igazolni kell a hitelt igénylő háztartás teljes nettó jövedelmét, valamint az esetlegesen már meglévő hiteltartozások összegét és a havi törlesztő részleteket. A Lakástakarék-pénztár minimális elvárása:

 • egy hiteligénylő esetén legalább a 100 000 Ft nettó összeget elérő jövedelem kerüljön igazolásra
 • több hiteligénylő esetén összesen nettó 130 000 Ft jövedelem kerüljön igazolásra

Az igazolt jövedelem és a havi hiteltörlesztések összegének aránya alapján, a fedezetül felajánlott ingatlanok és a jogszabály által előírt, valamint a megtakarítási termékmódozathoz tartozó maximálisan nyújtható hitelösszeg figyelembe vételével kerül megállapításra, az Erste Lakástakarék Zrt. által nyújtott hitel összege.

Szükséges fedezet, és ha igen, akkor milyen típusú és értékű?

A kölcsönügylet fedezeteként csak Magyarország területén lévő per-, teher- és igénymentes önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges, kivéve az építési jellegű hiteleket, ahol maga a kölcsön célját képező, építés alatt álló ingatlan is lehet a fedezet. A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylő rokoni hovatartozását illetően nincs korlátozása, tehát bárki felajánlhat ingatlanfedezetet egy kölcsönügylethez.

Fontos! Lakáskölcsön csak olyan lakáscélú felhasználásra vehető igénybe, ami megfelel a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény, valamint az Általános Szerződési Feltételek elvárásainak! (Nem fogadható el pl. az üdülő, nyaraló, hétvégi ház, garázs vásárlása, felújítása, korszerűsítése.)

Adós az ügylet fedezeteként a lakáscél ingatlan helyett/mellett felajánlhat más, akár nem lakáscélú ingatlant is, azzal a megkötéssel, hogy ezen nem lakáscélú ingatlan nem lehet a lakáskölcsön célja.

Egy hitelügylethez maximum 3 db ingatlanfedezet ajánlható fel.

Szükséges önerő biztosítása a finanszírozáshoz?
A lakás-takarékpénztári szerződés módozata meghatározza az adható kölcsön maximumát, így ehhez viszonyítottan és az ingatlanfedezethez kapcsolódó maximálisan adható kölcsönösszeg együttesen befolyásolja az önerő mértékét.

Mekkora futamidőre vehető fel a lakáskölcsön?
A megtakarítási termékmódozathoz tartozó futamidőre vehető igénybe, amely a jelenleg értékesített módozat alapján lehet: 72 hó, 84 hó.

Mekkora lesz a törlesztő részlet?
A lakáskölcsön törlesztő részletét a kölcsön összege, kamata és futamideje határozza meg.

Kalkulátorunkkal kiszámíthatja az Ön által igényelt hitel pontos törlesztő részletét, valamint a kapcsolódó költségek és a teljes visszafizetendő összeget, továbbá a Teljes Hiteldíj Mutató értékét is.

Hogyan alakul a kölcsön kamatozása?
A kölcsön devizaneme forint, kamata pedig a megtakarítási termékmódozattól függően a futamidő alatt végig fix kamatozású.

Milyen költségekkel kell számolni?
A lakáskölcsön folyósítását megelőzően, valamint folyósítását követően többféle költség is felmerül melyek közül a legfontosabbakat összegyűjtöttük:

 • Ingatlan vásárlása esetén adásvételi szerződést kell kötni, melynek ügyvédi munkadíja általában a vételár 0,5-1,5%-a. 
 • Abban az esetben, ha építési engedélyköteles munkák kerülnek elvégzésre, építési engedélyezési tervet kell készíteni, és ez alapján igényelni az építési engedélyt az illetékes hatóságtól. A tervezés és az engedélyezés szintén pénzbe kerül.
 • A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni, illetve ha építési engedélyköteles munka kerül finanszírozásra, akkor az építési költségvetés alapján műszaki szakértésre is szükség van. Az értékbecslést és a műszaki szakértést az Erste Lakástakarék Zrt. által kijelölt szakértők végzik el.
 • A fedezetül felajánlott ingatlanokra vonatkozóan az Erste Lakástakarék Zrt. ellenőrzést végez, melyhez 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, valamint családi ház, ikerház, vagy sorházi lakás fedezete esetén 60 napnál nem régebbi térképmásolatot szükséges Önnek benyújtania.
 • Amennyiben a kölcsönszerződés megkötésre kerül, azt minden esetben közjegyzői okiratba kell foglalni és ezért a közjegyzői munkadíjat szükséges fizetni.
 • Az ingatlanfedezet(ek)re az Erste Lakástakarék Zrt. jelzálogjogot,  továbbá elidegenítési és terhelési tilalmat alapít, a bejegyzés eljárási illetéke megfizetendő.
 • Ezen kívül fedezetül felajánlott ingatlanokra lakásbiztosítást kell kötni, melynek díja szintén az adóst terheli.Hirdetmények/ Díjtáblázat

Mi a kölcsön/hitel igénylés menete?

A hitelfelvétel folyamata a kölcsönkérelem benyújtásával indul. A kölcsönkérelem mellé benyújtandó dokumentumok listáját az Erste Bank Hungary Zrt. hitelezési tanácsadóitól kérheti el az Erste bankfiókokban részletes tanácsadást követően.

Az összes szükséges dokumentum benyújtását követően megtörténik a fedezetül felajánlott ingatlanok értékbecslése, valamint az adósminősítés.

A hitelkérelem engedélyezése esetén kölcsönszerződés megkötésére kerül sor, melyet közjegyzői okiratba kell foglalni. A fedezetül felajánlott ingatlanokra alapított jelzálogjogok bejegyzése, valamint a kölcsönszerződésben foglalt egyéb folyósítási feltételek (pl. vagyonbiztosítás lakásvásárlás esetén, önerő megfizetése, építkezés esetén a saját erő beépítése, stb.) teljesítését követően kerül sor a kölcsön folyósítására.

Részletes felvilágosításért, kérjük, forduljon fióki tanácsadóinkhoz, akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére, vagy hívja az Erste TeleBankot a 06 1 298 0222 -es telefonszámon! 

A lakossági hitel-, számla- és betéti termékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhat:

Feltételek

Reprezentatív példa lakáskölcsönre:

EgyOtthon Fix 72 vagy EgyOtthon Növekvő 72 módozatú havi 20.000 Ft megtakarítást figyelembe véve. 

a lakáskölcsön kamat típusa, mértéke (%/év):

fix 5,9%

a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó:

201 780 Ft

a hitel teljes díjába foglalt díjak

ingatlan értékbecslésének díja: 32 000 Ft,
földhivatali díj: 12 600 forint

a hitel teljes összege:

1 000 000 Ft

szerződéses összeg

3 800 000 Ft

a kölcsön futamideje:

60 hónap

teljes hiteldíj mutató a teljes futamidőre:

8,1 %

a fizetendő teljes összeg:

1 201 780 Ft

a havi törlesztőrészlet összege:

19 286 Ft

a hitel fedezete:

ingatlanra bejegyzett jelzálogjog

a törlesztőrészletek száma:

60 db

egyenletes törlesztésű/ nem egyenletes törlesztésű

egyenletes törlesztésű

A törlesztőrészlet tartalmazza a tőkét és kamatot.

A feltüntetett THM érték 1 millió Ft hitelösszegű és 5 éves futamidejű lakáshitelre vonatkozik.A termék igénybevételéhez a fedezeti ingatlanra az Erste Lakástakarék Zrt. zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése, valamint a hiteltörlesztésre szolgáló folyószámla fenntartása szükséges. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díja és a hiteltörlesztésre szolgáló folyószámla havi számlavezetési díja a hitelező számára nem ismert, azt a THM nem foglalja magában.

A hitelező neve: Erste Lakástakarék Zrt., A hitelközvetítő neve: Erste Bank Hungary Zrt.

A termék igénybe vételéhez a Lakás-takarékpénztár zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése, valamint pénzügyi intézménynél vezetett lakossági bankszámla szükséges, melyről az aktuális, esedékes tartozás beszedése limit nélküli csoportos beszedési megbízással történik. Elvárás továbbá a számla vonatkozásában a felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás megadása is.

Figyelembe véve az Erste Lakástakarék Zrt. által értékesített módozatokat a THM értéke lakáskölcsön tekintetében: 5,9% - 9,2%

A THM meghatározása az aktuális és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.
Jelen kommunikáció a 2019.02.07-én hatályos jogszabályok feltételeit figyelembe véve készült.

A tájékoztatás nem teljes körű, a betéti szerződés részletes leírását, az állami támogatásra való jogosultság esetén, az állami támogatásra való jogosultság részletes szabályait, feltételeit az Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat) tartalmazza, az igénybe vehető kedvezmények feltételeit az Akciós Hirdetmény tartalmazza.

További részletek illetve feltételek a Lakás-takarékpénztár Üzletszabályában és a Hirdetményében szerepelnek, amely megtalálható az Erste Bank bankfiókokban, és honlapunkon, a www.erstelakastakarek.hu címen.

* Cselekvőképtelen az természetes személy, aki a 14 életévét nem töltötte be, illetve az a nagykorú, akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett. Korlátozottan cselekvőképes az a természetes személy, aki a 14. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, illetve az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett.