Piaci Kamatozású Lakáshitelek

Új otthon extra kedvezményekkel

 • Visszatérítjük hitele induló költségeit*
 • Kalkulátorunk segítségével ki is számíthatja, milyen törlesztőrészlettel kalkulálhat

THM: 4,6% - 5,9%

Anyagi lehetőségeink és élethelyzetünk eltérő, de egy közös mindenkiben: célunk egy meghitt otthon megteremtése!

Az Erste Bankban elérhető piaci jelzáloghitelek típusai:

Rövid kamatperiódusú hitel

 • referencia mutatóhoz kötött - 6 havi BUBOR-hoz kötött
 • változó – emelkedő vagy csökkenő - kamatpálya esetén a Bank kamatperiódus fordulókor (6 havonta) a szimmetria elvének megfelelően érvényesíti a kedvező vagy kedvezőtlen hatást

Hosszú kamatperiódusú hitel

 • 5 éves vagy 10 éves kamatperiódusú hitel
 • kiszámítható - a kamatperióduson belül (5 vagy 10 év) állandó a jelzáloghitel kamata, és így a törlesztőrészlet is
 • hosszú kamatperiódushoz jellemzően magasabb kondíciók párosulnak, mint a rövid kamatperiódushoz

Kinek ajánljuk:

 • aki hosszú távra (10-15 évnél tovább) tervezi felvenni a hitelt
 • akinek fontos a kiszámíthatóság és a törlesztőrészlet változatlansága

Futamidő alatt végig fix kamatozású lakáshitel

 • 15 éves fix kamatú lakáshitel
 • kiszámítható – teljes futamidő alatt állandó a jelzáloghitel kamata, és így a törlesztőrészlet is

Kinek ajánljuk:

 • aki 15 évre tervezi felvenni a hitelt
 • akinek fontos a kiszámíthatóság és a törlesztőrészlet változatlansága

Igényeljen piaci kamatozású lakáshitelt!

Regisztrációját követően kettő munkanapon belül felhívjuk, és válaszolunk kérdéseire. Adatainak megadásával nem vállal kötelezettséget. Itt egyeztethet időpontot a fióki látogatásra is.

Kedvező hitelkiváltási feltételek

Bármely más banknál fennálló lakáscélú hitelét egy kiemelten kedvező kamatozású Erste lakáscélú hitellel válthatja ki, így törlesztőrészlete jelentősen csökkenhet, amennyiben az általunk felajánlott alacsony kamatozásnak köszönhetően az ajánlatunk kondíciói kedvezőbbek a kiváltandó hitel kondícióitól.

Piaci kamatozású lakáshitelekre vonatkozó további információk

 • Lakásvásárlásra, azaz használt, valamint új építésű lakó- vagy üdülőingatlan megvásárlásának finanszírozására.
 • Telekvásárlásra, azaz lakó vagy üdülőtelek megvásárlásának finanszírozására.
 • Lakásépítésre, azaz lakó- és üdülőingatlan építésének finanszírozására. Építési körbe tartozik a saját kivitelezésben, illetve a megbízás alapján (vállalkozói generál kivitelezés) történő lakásépítés is. Építési célnak minősül továbbá az emeletráépítés, tetőtér-beépítés, valamint a bővítés abban az esetben, ha a lakószobák száma legalább eggyel nő.
 • Hitelkiváltás: fennálló lakáscélú hitel kiváltása.
 • Lakásfelújításra: azaz lakó- és üdülőingatlan egészére vagy annak egy részére kiterjedő felújításnak, általános javítási munkálatainak finanszírozására. Ezen tevékenységek lehetnek építési vagy szakhatósági engedélyhez, vagy azokhoz nem kötött munkálatok.
 • Lakáskorszerűsítésre: azaz meglévő lakóépület komfortfokozatának növelése céljából elvégzendő munkálatokra (víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése; fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs; központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások alkalmazását is; az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat; a külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése).

A hitelt olyan nagykorú, az Erste Bank számára elfogadható jövedelemmel rendelkező ügyfelek igényelhetik, akik adósminősítési és hitelbírálati feltételeinknek megfelelnek. Nem vehet fel hitelt olyan személy, aki a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján szerepel.

Ha a hiteligénylőnek van házastársa/élettársa, úgy alapesetben neki is szerepelnie kell az ügyletben adóstársként.

Ezen kívül a háztartás elfogadható jövedelmének (mely a hitelbírálat alapja, lásd lejjebb) növeléséhez további adóstárs(ak) és kezes(ek) bevonására is lehetőség van, ebben az esetben ők is ügyleti szereplőkké válnak.

A fedezetül felajánlott ingatlanok tulajdonosai zálogkötelezett minőségben vesznek részt a kölcsönügyletben.

A felvehető hitel összegét alapvetően a hitelt igénylő háztartás nettó, igazolt jövedelme, valamint a fedezetül felajánlott ingatlanok Erste Bank által megállapított forgalmi és hitelbiztosítéki értéke határozza meg (lakáscélú hitelnél minden esetben ingatlanfedezetet kell felajánlani). A felvehető hitel összege nem lehet több 100 millió Ft-nál, de a hitel összege nem lehet több mint a fedezetül felajánlott lakóingatlan(ok) értékbecslő által megállapított forgalmi értékének 80%-a, illetve a hitelbiztosítéki értékének 100%-a, továbbá nem haladhatja meg a vételár/költségvetés 100%-át, egy ingatlanfedezet esetén, amennyiben ez megegyezik a hitelcéllal, úgy a vételár 80%-át. Az adható hitelösszeget befolyásolja még a hitelbírálat során megállapított ügyfélminősítés.

A kölcsönigénylőnek minden esetben jövedelmet kell igazolnia, pusztán a fedezetül felajánlott ingatlanok értéke alapján nem nyújtható hitel.
A hitelkérelem pozitív elbírálásának egyik alapvető feltétele a megfelelő jövedelem igazolása, ezért igazolni kell a hitelt igénylő háztartás teljes nettó jövedelmét, valamint az esetlegesen már meglévő hiteltartozások összegét és a havi törlesztőrészleteket. A Bank minimális elvárása:

 • egy hiteligénylő esetén legalább 100 000 Ft nettó összeget elérő jövedelem igazolása,
 • több hiteligénylő esetén együttesen legalább 160 000 Ft nettó összeget elérő jövedelem igazolása 

A háztartás jövedelme növelhető további adóstárs(ak) és kezes(ek) bevonásával. Az igazolt jövedelem és a havi hiteltörlesztések összegének aránya alapján, a fedezetül felajánlott ingatlanok, és a jogszabály által előírt maximálisan nyújtható hitelösszeg figyelembevételével állapítjuk meg a felvehető hitel összegét.
 

A lakáscélú hitelek jelzálogalapú hitelek, így ingatlanfedezet felajánlása minden esetben szükséges.

A szükséges fedezetek értéke az igényelt hitel összegétől függ. Egy hitelügylethez maximum 3 db ingatlanfedezet ajánlható fel. A hitel célját képező ingatlant nem kötelező fedezetként felajánlani.

A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén lévő per-, teher- és igénymentes, önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges (kivéve az építési jellegű hiteleket, ahol maga a hitel célját képező, építés alatt álló ingatlan is lehet a fedezet). A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylő rokoni hovatartozását illetően nincs korlátozása, tehát bárki felajánlhat ingatlanfedezetet egy kölcsönügylethez.

A Bank a következő ingatlanokat fogadja el fedezetként: lakás, családi ház, sorház, ikerház, üdülő, hétvégi ház, beépítetlen építési telek, garázs.    

Az önerőt illetően kötelező elvárás nincs. Azonban az ingatlan fedezet mellett is szükség van önerőre, hiszen a Bank maximum a fedezet forgalmi értékének 80%-áig tud hitelt biztosítani (lásd feljebb). Ugyanakkor további fedezet felajánlásával az önerő kiváltható.

Természetesen az ingatlanok hitelbiztosítéki értéke is befolyásolhatja a szükséges önerő mértékét.

A piaci kamatozású lakáscélú hitelek futamideje:
Minimum:

 • 4 év – 6 hónapos referencia-kamatperiódust és 5 éves kamatfelár-periódust kínáló termék esetén
 • 5 év – 5 éves kamatperiódust kínáló termék esetén
 • 10 év – 10 éves kamatperiódust kínáló termék esetén
 • 15 év – 15 éves fix kamatozást kínáló termék esetén

Maximum: 

30 év - 6 hónapos referencia-kamatperiódus és 5 éves kamatfelár-periódust, 5- és 10 éves kamatperiódust kínáló termék esetén

15 év - 15 éves fix kamatozást kínáló termék esetén 

A 15 éves fix lakáshitel termék kivételével a fenti időintervallumokon belül Ön bármekkora futamidőt választhat, de a futamidő csak az év egész számú többszöröse lehet.

A hitel törlesztőrészletét a hitel összege, kamata és futamideje határozza meg.

A Bank piaci kamatozású lakáshitelek esetében kezelési költséget nem számít fel.

Kalkulátorainkkal kiszámíthatja az Ön által igényelt hitel pontos törlesztőrészletét, a kapcsolódó költségeket, a teljes visszafizetendő összeget, illetve a teljes hiteldíjmutató értékét is.

Kalkulátoraink egy nyomtatható, a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztató dokumentumot is tartalmaznak, melyben megtalálhatóak az egyes hiteltermékekkel kapcsolatos részletes tudnivalók.

A kölcsön devizaneme forint, az alábbi piaci jelzálogalapú kölcsönök  változó kamatozásúak: 6 havi referencia kamatperiódusú, 5 éves kamatfelár periódusú, valamint 5 éves vagy 10 éves kamatperiódusú hitel - a 15 éves fix kamatú lakáshitel kamata a teljes futamidő alatt változatlan.
 

A változó kamatozású kölcsönök típusai:

1. Referencia-kamatlábhoz kötött kölcsön:

Egy referencia-kamatperióduson belül (melynek hossza 6 hónap – a referencia-kamatláb tehát a 6 hónapos BUBOR - azaz Budapesti Bankközi Forint Hitelkamatláb)  a kamat nem módosul, de a referencia-kamatperiódus fordulónapján az Erste Bank a referenciakamat változását érvényesítheti. Ez nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak.

A Bank a referencia-kamatlábon felül kamatfelárat alkalmaz. A kamatfelár-periódus hosszát a kapcsolódó Hirdetmény, valamint a kölcsönszerződés tartalmazza. A referencia-kamatlábon felül – a hitelkamat részeként – fizetendő kamat, a hitelkamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész.

Kamatváltozásra a referencia-kamatperiódus fordulójakor (6 havonta), valamint a kamatfelár-periódus fordulójakor kerülhet sor. A Bank az Ön kölcsönének kamatfelárát a kamatperiódusok lejárta után a szerződésben meghatározott, a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával módosíthatja.

Ön kamatkedvezményt kérhet, attól függően, hogy a kölcsönkérelem benyújtásakor milyen feltétel teljesítését vállalja. A Bank 6 havonta felülvizsgálja, hogy a vállalt kedvezménykategória szerinti feltételek teljesülnek-e. Amennyiben a felülvizsgálat előtti 3 egymást követő hónapban nem teljesül a vállalt feltétel, úgy a kedvezménykategória megszűnik, ez esetben Ön nem jogosult a következő ellenőrzési periódusig (6 hónap) igénybe venni az Ön szerződés szerinti kedvezménykategória szerinti kondíciót sem. Ebben az esetben az ügyleti kamatkedvezmény mértékével növelt ügyleti kamatot veszi fel. Amennyiben Ön ismét teljesíti a kölcsönkérelemben vállalt feltételt, akkor megfelelést követő első esedékességtől automatikusan, újra jogosult kedvezmény igénybe vételére.

Kamatfelár-változtatási mutató:

A kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató. A Bank által alkalmazott kamatváltoztatási mutató: H2F. Az Erste Bank által alkalmazott kamatfelárat, kamatváltoztatási mutatót, valamint kamatfelár-változtatási mutatót a kapcsolódó Hirdetmény tartalmazza.

2. Kamatperiódusokban rögzített kamatozású kölcsön:

A kamatperiódus hossza 5 vagy 10 év, a kamatperiódus-fordulókor a kamat mértéke változhat.

Ön kamatkedvezményt kérhet, attól függően, hogy a kölcsönkérelem benyújtásakor milyen feltétel teljesítését vállalja. A Bank 6 havonta felülvizsgálja, hogy a vállalt kedvezménykategória szerinti feltételek teljesülnek-e. Amennyiben a felülvizsgálat előtti 3 egymást követő hónapban nem teljesül a vállalt feltétel, úgy a kedvezménykategória megszűnik, ez esetben Ön nem jogosult a következő ellenőrzési periódusig (6 hónap) igénybe venni az Ön szerződés szerinti kedvezménykategória szerinti kondíciót sem. Ebben az esetben az ügyleti kamatkedvezmény mértékével növelt ügyleti kamatot veszi fel. Amennyiben Ön ismét teljesíti a kölcsönkérelemben vállalt feltételt, akkor megfelelést követő első esedékességtől automatikusan, újra jogosult kedvezmény igénybe vételére.

A kölcsön kamatának változása a havi törlesztőrészletek változását eredményezi. Az Erste Bank a hitel futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal jogosult egyoldalú szerződésmódosításra.

Kamatváltoztatási mutató:

A hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a hitelezők által nem befolyásolható, tőlük független, valamint általuk el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, a kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám. A Bank által alkalmazott kamatváltoztatási mutató: H3K.

Kamatfelár-változtatási mutató:

A kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató. A Bank által alkalmazott kamatváltoztatási mutató: H2F. Az Erste Bank által alkalmazott kamatfelárat, kamatváltoztatási mutatót, valamint kamatfelár-változtatási mutatót a kapcsolódó Hirdetmény tartalmazza.

 

 

A lakáscélú hitelek folyósítását megelőzően és a folyósítást követően többféle költség merül fel:

- Ingatlan vásárlása esetén adásvételi szerződést kell kötni, melynek ügyvédi munkadíja általában a vételár 0,5-1,5%-a.

- Abban az esetben, ha építési engedélyköteles munkák kerülnek elvégzésre, építési engedélyezési tervet szükséges készíteni, és ez alapján igényelni az építési engedélyt az illetékes hatóságtól. A tervezés és az engedélyezés szintén pénzbe kerül.

- A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni, melynek költsége ingatlanonként jelenleg 36.000 Ft. Ha építésiengedély-köteles munka finanszírozására is sor kerül, akkor az építési költségvetés alapján műszaki szakértésre is szükség van, melynek díja 22.500 Ft/db. Az értékbecslést és a műszaki szakértést a Bank által kijelölt szakértők végzik el. Az ingatlanszakértői díjakat az aktuális akciók keretében a Bank a kölcsön folyósítását követően jóváírja.

- A fedezetül felajánlott ingatlanokra vonatkozóan az Erste Bank ellenőrzést végez, melyhez 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot, valamint családi ház, ikerház vagy sorházi lakás fedezete esetén 60 napnál nem régebbi térképmásolatot szükséges benyújtani. A hitelügylethez kapcsolódóan 2 db TakarNetből lekért tulajdoni lap másolat, valamint 1 db TakarNetből lekért térképmásolat díját az aktuális akciók** keretében 0,- Ft-ban állapítjuk meg.

- Amennyiben kölcsönszerződést kötünk Önnel, azt közjegyzői okiratba kell foglalni, amelyért közjegyzői munkadíjat szükséges fizetni. A hitelügylethez kapcsolódóan felmerülő, ügyfél által megfizetett közjegyzői díjjal megegyező, de  maximum 50.000,- Ft erejéig terjedő összeget az aktuális akciók1 keretében a Bank a kölcsön folyósítását követően visszatéríti.

- Az ingatlanfedezet(ek)re az Erste Bank jelzálogjogot alapít, a bejegyzés eljárási illetéke 12.600 Ft/ingatlan.

- A hitel folyósításakor a Bank a vonatkozó Hirdetményben megállapított folyósítási jutalékot számol fel, melyet készpénzben kell befizetni. A folyósítási jutalék mértéke az aktuális akciók** keretén belül csökkenthető.

- A hitel folyósításának egyik feltétele egy lakossági bankszámla nyitása az Erste Banknál, melynek havi számlavezetési díja van. (A bankunk által kínált lakossági bankszámlákról itt tájékozódhat.)

- Ezenkívül fedezetül felajánlott ingatlanokra lakásbiztosítást kell kötni, melynek díja szintén az adóst terheli. (A bankunknál elérhető lakás és egyéb biztosítási termékekről itt tájékozódhat).

Az aktuális akciók és a kondíciók részletes feltételei a mindenkori hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben szerepelnek.

 1. A hitelfelvétel folyamata a kölcsönkérelem benyújtásával indul. A kölcsönkérelem mellé benyújtandó dokumentumok listáját hitelezési tanácsadóinktól veheti át bankfiókjainkban, egy részletes tanácsadást követően.
 2. Az összes szükséges dokumentum benyújtása után megtörténik a fedezetül felajánlott ingatlanok értékbecslése, valamint az adósminősítés.
 3. A hitelkérelem engedélyezése esetén sor kerül a kölcsönszerződés megkötésére, melyet közjegyzői okiratba kell foglalni. A fedezetül felajánlott ingatlanokra alapított jelzálogjogok bejegyzése, valamint a kölcsönszerződésben foglalt egyéb folyósítási feltételek (számlanyitás, vagyonbiztosítás, lakásvásárlás esetén önerő megfizetése, építkezés esetén a saját erő beépítése) teljesítését a kölcsön folyósítása követi.

Optimális esetben a teljes folyamat maximum 2-3 hét alatt lezajlik.
 

Egy olyan dokumentum, amelyet a Bank ad ki a nyújtható lakáshitel összegéről és kondícióiról, az Ön igazolt jövedelme és hitelképessége alapján.

 1. Kérelem benyújtása: Új vagy használt lakás vásárlása esetén a kölcsönkérelem aláírt ingatlanadásvételi szerződés nélkül benyújtható. 
 2. Ügyfélminősítés: Az Ön minősítése igazolt jövedelme és a hitelképesség vizsgálata alapján történik, mely után előbírálati igazolást kap, ha a Bank kockázati feltételeinek megfelel.
 3. Adásvételi szerződés benyújtása: A megkötött és földhivatal által érkeztetett ingatlanadásvételi szerződés benyújtása később, az előbírálati igazolásban szereplő érvényességi időn belül (4 hónap) történik. Az előbírálati igazolásban szereplő hitelösszeg igénybevételéhez megfelelő hitelbiztosítéki értékű ingatlanfedezetre van szükség. 
 4. Végső bírálat: A bírálat az ingatlan értékbecslését követően már a fedezeti ingatlan paramétereivel együtt történik.

 

A finanszírozási lehetőségekről közvetlenül is érdeklődhet az Erste TeleBank telefonszámán:
+36 1 298 0222

A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat és összehasonlítást segítő alkalmazásokat talál a Magyar Nemzeti Bank weboldalán: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell/alkalmazasok

 1. Erste Törlesztési Védelem: Egy ingatlannal kapcsolatos beruházás finanszírozása általában hosszú futamidejű, és nagy összegű kölcsön felvételét jelenti. A hosszú futamidő miatt több, a hitel törlesztését megnehezítő, vagy teljesen ellehetetlenítő esemény következhet be, pl. munkanélküliség, betegség, rokkantság, legrosszabb esetben halál. Ezen kockázatok fedezésére nyújt megoldást az Erste Törlesztési Védelem, melynek segítségével a munkanélkülivé, illetve keresőképtelenné váló ügyfelek helyett az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. fizeti meghatározott ideig a havi törlesztőrészleteket, akár többször is a futamidő alatt. Az életbiztosítást is tartalmazó konstrukciók a teljes hitelösszegre nyújtanak fedezetet, amennyiben halál, baleseti halál vagy rokkantság következik be. Ez egy csoportos biztosítási forma, így nagyon kedvező feltételekkel igényelhető.
 2. Életbiztosítás: Önnek lehetősége van klasszikus életbiztosítás kötésére is, mely akár befektetési egységekhez kötött is lehet, így amellett, hogy életbiztosítási védelme van, még meg is takaríthat. Az elérhető konstrukciókról itt tájékozódhat.

Feltételek

Reprezentatív példák:

 

6 havi referencia kamatperiódusú és 5 éves kamatfelár periódusú hitel

5 éves kamatperiódus

10 éves kamatperiódus

15 éves FIX hitel

hitelkamat mértéke:

5,23%

4,41%

4,84%

5,57%

hitelkamat típusa:

referencia-kamatlábhoz kötött, változó

kamatperiódusokban rögzített

a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó:

3 141 552 Ft

2 602 382 Ft

2 882 629 Ft

2 441 957 Ft

a hitel teljes összege:

5 000 000 Ft

a hitel futamideje:

240 hónap

180 hónap

teljes hiteldíj mutató:

5,48%

4,62%

5,07%

5,85%

a fizetendő teljes összeg:

8 141 552 Ft

7 602 382 Ft

7 882 629 Ft

7 441 957 Ft

a havi törlesztőrészlet összege az első kamatperiódusban:

33 636 Ft

31 390 Ft

32 557 Ft

41 040 Ft

a hitel fedezete:

ingatlanra bejegyzett jelzálogjog

a törlesztőrészletek száma:

240

180

egyenletes törlesztésű / nem egyenletes törlesztésű

egyenletes törlesztésű

A reprezentatív példában feltüntetett THM érték a 6 havi referencia kamatperiódusú és 5 éves kamatfelár periódusú hitel, továbbá az 5 éves, illetve a 10 éves kamatperiódusú Minősített Fogyasztóbarát hitel esetében az 5 millió Ft hitelösszegű és 20 éves futamidejű 2-es kedvezmény kategóriába tartozó lakáshitelre vonatkozik; a 15 éves fix hitel esetében pedig a feltüntetett THM érték az 5 millió Ft hitelösszegű és 15 éves futamidejű 2-es kedvezmény kategóriába tartozó, piaci kamatozású lakáshitelre vonatkozik.

A THM meghatározása az aktuális és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A hitel fedezete az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díja a hitelező számára nem ismert, azt a THM nem foglalja magában. A termék igénybe vételéhez a bank zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése valamint az Erste Banknál vezetett lakossági bankszámla szükséges. További részletek, illetve feltételek a mindenkori hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben szerepelnek.

Jelen kommunikáció a 2021. október 1-jén hatályos jogszabályok feltételeit figyelembe véve készült.

Banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírások, illetve az összehasonlítást segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatók: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/dontenem-kell

* Induló költségek visszatérítésére vonatkozó információk:

 • Értékbecslési díjjal megegyező összeget a kölcsön folyósítását követően az Erste Bank jóváírja.
 • A hitelügylethez kapcsolódóan felmerülő, ügyfél által megfizetett közjegyzői díjjal megegyező mértékű visszatérítés maximum 50 000 forintig.
 • A hitelügylethez kapcsolódóan 2 db TAKARNET-ből lekért tulajdoni lap másolat, valamint 1 db TAKARNET-ből lekért térképmásolat díját a Bank 0 forintban állapítja meg.
 • a Folyósítási jutalékot a Bank elengedi, valamint kamatkedvezményben részesülhet a teljes futamidő alatt.

Az akciók és a kondíciók részletes feltételei a mindenkori hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben szerepelnek.

A részletes kondíciókat a Lakossági Hitel Hirdetmény tartalmazza, amelyek megtalálhatóak a bankfiókokban és honlapunkon.

Hasonló termékek