Tudnivalók a lakás-előtakarékossági szerződések kifizetésével kapcsolatban

Azon szerződéseknél, ahol letelt a megtakarítási időszak és a törvényi feltételek teljesültek, a szerződések kiutalásra kerülnek és elindul a kiutalási időszak.

Ahhoz, hogy egy lakás-előtakarékossági szerződés az értékelési fordulónapon, vagyis a kiutalási időszak első napján teljesítse a kiutalás feltételeit, nem elég a minimális megtakarítási idő megléte. A kiutalás elfogadása mellett az alábbi feltételek teljesítése esetén kerülhet sor a szerződés kiutalására:

 1. a Lakás-előtakarékoskodó elérte az adott módozatra meghatározott minimális megtakarítási időt;
 2. a Lakás-előtakarékoskodó megtakarította az adott módozatra meghatározott minimális megtakarítási hányadot;
 3. a szerződés elérte az adott módozatra meghatározott minimális értékszámot;
 4. a szerződés elérte a célértékszámot, ha az magasabb, mint a minimális értékszám;
 5. nincs folyamatban a lakás-előtakarékossági szerződés módosítására irányuló eljárás, a Lakáselőtakarékoskodó, vagy a Kedvezményezett személyi adataiban bekövetkezett változás bejelentése kivételével.

Amikor a szerződés teljesíti a fent felsorolt feltételeket, a kiutalási időszaka elindul.

A kiutalási időszak elindulásáról a Lakás-takarékpénztár minden esetben értesítést küld.

A 2017. június 30-án és az azt megelőzően létrejött szerződések esetén a Lakás-takarékpénztár a kiutalási időszak első két hetében (legkésőbb a kiutalási időszak 14. napján történő postai feladással) küldi az írásbeli értesítést a lakás-előtakarékoskodó részére a nála nyilvántartott levelezési címre. A kiutalási időszak ezen szerződések esetében 3 hónap.

A 2017. július 1-jét követően kötött szerződések esetében a kiutalási időszak 2 hónap. Legkésőbb a kiutalási időszak 7. napján történő postai feladással postázza az Erste Lakástakarék Zrt. a lakás-előtakarékoskodó részére a kiutalási értesítőt.

A kiutalás elfogadására vagy elutasítására kizárólag a lakás-előtakarékoskodó jogosult!

A kiutalás elfogadásáig a lakás-előtakarékossági szerződéssel kapcsolatban döntéshozatalra (pl. felmondásra, szerződés módosításra) a lakás-előtakarékoskodó jogosult.

Amint a lakás-előtakarékoskodó elfogadta a kiutalást, a további döntésre, pl. a lakáscélú felhasználás tárgyának a meghatározására, vagy a kiutalás visszavonására a cselekvőképes kedvezményezett jogosult. Ha nincs cselekvőképes kedvezményezett, akkor a lakáscélú felhasználásról is a lakás-előtakarékoskodó jogosult dönteni.

Amennyiben még nem érte el a szerződés a kiutalás feltételeit, de szükség van már a lakás-előtakarékossági szerződésben összegyűlt megtakarításra, akkor a szerződés felmondására van lehetőség.  

Amennyiben a lakás-takarékpénztári szerződés megtakarítási idejéből a kifizetéskor eltelik minimum 48 hónap és a lakáskölcsönt nem szeretné felvenni, a szerződés lakáscéllal felmondható. A szerződés akkor is felmondható, ha kiutalásba került, vagyis kiutalási időszakban van, vagy korábban kiutalási időszakban volt és a lakás-előtakarékoskodó nem kérte a kiutalást.

Amennyiben a szerződés megtakarítási idejéből a kifizetéskor nem telik még el minimum 48 hónap, akkor a szerződés csak és kizárólag lakáscél nélkül mondható fel.

A lakás-előtakarékossági szerződés felmondására kizárólag a lakás-előtakarékoskodó jogosult! A lakás-előtakarékoskodó határozza meg a lakáscélú felhasználás tárgyát is, amennyiben lakáscéllal kerül felmondásra a szerződés.

A felmondási idő legfeljebb a 2017. július 1-jén, vagy az ezt követően létrejött lakás-előtakarékossági szerződések esetében 2 hónap, illetve a 2017. június 30-án, vagy ezt megelőzően létrejött szerződések esetében 3 hónap (normál felmondás)

A Lakás-előtakarékoskodó a Díjtáblázatban meghatározott külön díj megfizetése esetén kérheti, hogy a Lakás-takarékpénztár a felmondás kézhezvételét követő 30 napon belül fizesse ki részére az őt megillető összeget (soron kívüli felmondás)

Hogyan kérhető a megtakarítás és állami támogatás kifizetése? Kiutalás vagy felmondás történik?

Azon szerződéseknél, amelyek kiutalásra kerültek és elindult a kiutalási időszak, ott kérhető a kiutalás, de amennyiben az ügyfél felmondással szeretné megszűntetni a szerződését, akkor a szerződés felmondására is lehetőség van.

Azon szerződéseknél, melyeknél még nem kezdődött el a kiutalási időszak, kizárólag felmondási folyamat indítható.

A kiutalás elfogadására vagy elutasítására illetve a felmondás elindítására kizárólag a lakás-előtakarékoskodó jogosult!

Amint a lakás-előtakarékoskodó elfogadta a kiutalást, a további döntésre, pl. a lakáscélú felhasználás tárgyának a meghatározására, vagy a kiutalás visszavonására a cselekvőképes kedvezményezett jogosult.

Annak függvényében, hogy 2017. július 1-je előtt vagy 2017. július 1-jét követően kötött szerződésről van szó, a kiutalásra vonatkozó határidők eltérőek:

 • 2017. július 1-jét megelőzően kötött szerződések esetében a kiutalási időszak 3 hónap. A lakás-előtakarékoskodó, illetve amennyiben van cselekvőképes kedvezményezett, akkor a lakás-előtakarékoskodó és a cselekvőképes kedvezményezett együtt tehetik meg a kiutalásra vonatkozó nyilatkozatukat a kiutalási értesítő dátumát követő hónap utolsó napjáig (kiutalási időszak 2. hónap utolsó napja). 
 • 2017. július 1-jét követően kötött szerződések esetében a kiutalási időszak 2 hónap. A lakás-előtakarékoskodó, illetve amennyiben van cselekvőképes kedvezményezett, akkor a lakás-előtakarékoskodó és a cselekvőképes kedvezményezett együtt tehetik meg a kiutalásra vonatkozó nyilatkozatukat a kiutalási értesítő dátumát követő 35. napig.

A kiutalási/felmondási és lakáscélú nyilatkozatok megtételének előfeltétele a személyes okmányok alapján történő azonosítás, amit kizárólag az ERSTE Bank Hungary Zrt. bankfiókjaiban személyesen lehet megtenni. A megfelelő fiók kiválasztására és időpont foglalásra www.erstebank.hu honlapon van lehetőség. Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó a kiutalást választja és a kiutalást elfogadta, akkor a lakáscél megadás végett a cselekvőképes kedvezményezett azonosítása és megjelenése is szükséges a bankfiókban.

Bankfiókjainkban az azonosítást követően a lakáscélú kifizetéshez szükséges nyilatkozatok megtételére telefonos időpontfoglalás történik.

Az azonosítás nem egyenlő a kifizetéshez szükséges nyilatkozatok megtételével, ezért kiutalás esetén nem csak az azonosításnak, hanem a Telefonos Személyes Azonosító Szolgáltatáson keresztüli nyilatkozatok megtételének is meg kell történnie a nyilatkozási határidőig. A felmondási nyilatkozatok kezdő napja pedig az a nap lesz, amikor a felmondási nyilatkozatot a Telefonos Személyes Azonosító Szolgáltatáson keresztül az ügyfél megteszi.

Fontos! A Lakás-előtakarékossági szerződésre az állami támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a jogosultság feltételei a kiutalás elfogadásának vagy a felmondás megtételének az időpontjában is fennállnak. (Pl. a kedvezményezett közeli hozzátartozója a lakás-előtakarékoskodó).

Mikor kerül kifizetésre a szerződés?

Kiutalás esetén: A kiutalás nem azonos a kifizetéssel. Amennyiben a lakás-előtakarékoskodó illetve a cselekvőképes kedvezményezett határidőig benyújtja a szükséges dokumentumokat a Lakás-takarékpénztárnak, abban az esetben a kiutalási időszakot követő 15 napon belül a Lakás-takarékpénztár „kifizeti” (átutalja) a felhasználni kívánt összeget, kivéve, ha a kérelmezők későbbi kifizetést (rendelkezésre tartást) kértek.

A 2017. június 30-án és az azt megelőzően létrejött szerződések esetén a kiutalási időszak 3 hónap, így kifizetésre a 3 hónapot követő 15 napon belül kerülhet sor. A 2017. július 1-jét követően kötött szerződések esetében pedig a kiutalási időszak 2 hónap, így kifizetésre legkorábban a 2 hónapot követő 15 napon belül kerülhet sor.

Felmondás esetén: amennyiben 2017. június 30-án illetve ezt megelőzően létrejött szerződésről van szó, akkor normál felmondás esetén a kifizetés 3 hónap, a 2017. július 1-jét követően kötött szerződések esetében pedig 2 hónap. A soron kívüli felmondás 30 nap, azonban az 1 hónapon belüli kifizetésnek egyszeri díja van, mely a felmondáskor elszámolt összeg 3%-a.

Mire használható fel az állami támogatással növelt megtakarítás? 

Mindenre, ami a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján lakáscélú felhasználásnak minősül.

Ilyen lehet többek közt:

 • Lakás, családi ház, tanyai lakóingatlan vásárlása, építése, cseréje, bővítése, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása
 • Lakásra, családi házra vagy tanyai lakóingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés megkötéséhez szükséges önerő finanszírozása
 • Lakásszövetkezetek vagy társasházi közösségek, közös tulajdonában álló épületrészek felújítása vagy korszerűsítése illetve a lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti lakáscélok megvalósítására pénzügyi intézménytől felvett hitel/kölcsön kiváltása.
 • Az előző pontban meghatározott célok finanszírozására pénzügyi intézménytől vagy biztosítóintézettől felvett kölcsön, pénzügyi intézménytől igénybe vett pénzügyi lízing, gyűjtőszámla hitel, hitelintézet által folyósított munkáltatói kölcsön teljes vagy részleges kiváltása,

Az alábbi linken még több példa található a felhasználási körökre vonatkozóan: Példák a lakástakarék megtakarítás felhasználhatóságára

Milyen ingatlanra használható fel a megtakarítás?

Kizárólag magánszemély tulajdonában álló vagy magánszemély tulajdonába kerülő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, családi ház, lakás, kivett beépítetlen terület vagy tanyai lakóingatlanként feltüntetett ingatlanra lehet felhasználni. A hétvégi ház, nyaraló, üdülő, apartman, gazdasági épület, szőlő, mezőgazdasági művelés alatt álló terület, szántó, gyümölcsös, pince stb. nem megfelelő. Zártkerti és külterületi ingatlan csak abban az esetben fogadható el, amennyiben a rajta fennálló épület fő rendeltetésének jellege lakóingatlan az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján. Kivett beépítetlen terület esetén vagy az adásvételi szerződésből, vagy az építési engedélyből ki kell, hogy derüljön, hogy lakóingatlan építhető rá, vagy lakóingatlan építése van folyamatban. Amennyiben ezek nem derülnek ki, akkor az illetékes önkormányzat építésügyi hatóságától szükséges igazolás arra vonatkozóan, hogy lakóingatlan építhető rá.

Ki használhatja fel a megtakarítást és az állami támogatást?

Kiutalás esetén:

 • Amennyiben van cselekvőképes kedvezményezett a szerződésen és a lakás-előtakarékoskodó (szerződő) elfogadja a kiutalást, a cselekvőképes kedvezményezett jogosult dönteni a lakáscélú felhasználásról. A kiutalás elfogadása esetén, kizárólag a cselekvőképes kedvezményezett, illetve az Ő közeli hozzátartozói javára – felhasználó személy - használható fel a betét, az állami támogatás, az ezekre jóváírt kamat, valamint a lakáskölcsön.
 • Amennyiben nincs cselekvőképes kedvezményezett a szerződésen, akkor a lakás-előtakarékoskodó (szerződő) jogosult dönteni a lakáscélú felhasználásról és a lakás-előtakarékoskodó illetve az Ő közeli hozzátartozói javára – felhasználó személy – használható fel a betét, az állami támogatás, az ezekre jóváírt kamat, valamint a lakáskölcsön.  

Felmondás esetén: a lakás-előtakarékoskodó (szerződő) jogosult dönteni a lakáscélú felhasználásról és a lakás-előtakarékoskodó illetve az Ő közeli hozzátartozói javára – felhasználó személy – használható fel a betét, az állami támogatás, az ezekre jóváírt kamat, valamint a lakáskölcsön. 

A felhasználó személy lakáscélja, kell, hogy megvalósuljon, vagyis például vásárlásnál a felhasználó személy kell, hogy a megvásárolandó ingatlanban tulajdonjogot szerezzen, felújítás/korszerűsítés esetén a felhasználó személy a felújítás / korszerűsítés tárgyát képező ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa vagy bejegyzett haszonélvezeti jog, özvegyi jog jogosultja.

Milyen dokumentumokra van szükség a kifizetéshez?

Kifizetéshez: a lakáscél meghatározását követően a megfelelő dokumentumok benyújtása szükséges a lakás-előtakarékoskodó vagy cselekvőképes kedvezményezett részéről (pl.: tulajdoni lap, adásvételi szerződés stb.).

A DOKUMENTUMLISTA A MEGTAKARÍTÁS KIFIZETÉSÉHEZ, ILLETVE LAKÁSCÉLÚ FELHASZNÁLÁS UTÓLAGOS IGAZOLÁSÁHOZ lakáscélonként tartalmazza a kifizetés előtti benyújtandó dokumentumok körét, mely az alábbi linken található: Dokumentumlista kiutaláshoz és lakáscél igazoláshoz

A kifizetés előtti, lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumokat és hiánypótlásokat (részletek) a szerződésszám megadásával egyszerűen és kényelmesen feltöltheti itt: Dokumentum beküldés

kiutalással és felmondással kapcsolatos kérelmeinek intézése lehetséges e-mailben vagy e-mail csatolmányában beküldött nyilatkozatával, postai úton küldött aláírt kérelemmel vagy az Erste Bank internetbanki szolgáltatásán keresztül. Részletek

Milyen dokumentumokkal tudom igazolni a lakáscélú felhasználást?

Kifizetést követően: a megtakarítás illetve lakáskölcsön kifizetését / folyósítását követően a lakáscélú felhasználásnak megfelelő igazolási dokumentumok (pl.: számlák, tulajdoni lap stb.) benyújtása szükséges a megfelelő határidőn belül. A DOKUMENTUMLISTA A MEGTAKARÍTÁS KIFIZETÉSÉHEZ, ILLETVE LAKÁSCÉLÚ FELHASZNÁLÁS UTÓLAGOS IGAZOLÁSÁHOZ lakáscélonként tartalmazza a kifizetés utáni benyújtandó dokumentumok körét a benyújtásra vonatkozó határidőkkel együtt, mely az alábbi linken található: Dokumentumlista kiutaláshoz és lakáscél igazoláshoz

A kifizetést követően, a lakáscél igazoláshoz szükséges dokumentumokat és kérelmeket (részletek) a szerződésszám megadásával egyszerűen és kényelmesen feltöltheti itt: Dokumentum beküldés

Gyakran ismételt kérdések

Feltételek

További információért, kérjük, kérdezze pénzügyi tanácsadóját, aki készséggel áll rendelkezésére vagy hívja az Erste TeleBankot a +36 1 298 0222-es telefonszámon!