Erste Lakástakarék Zrt. - Szimpla azonnali áthidaló kölcsön

Teremtsen otthont most jövőbeni megtakarításaiból!

 • Előre felveheti a jövőbeni megtakarítását
 • 10 évig fix, kiszámítható törlesztőrészlet, függetlenül a jegybanki alapkamat változásától
 • 70 000 Ft akciós jóváírással*

THM: 5,3% - 7,6%

Szimpla Azonnali Áthidaló kölcsön kizárólag a 2018.10.17-e előtt megkötött megtakarítási szerződések vonatkozásában igényelhető.

Ne várjon lakásához kapcsolódó terveinek a megvalósításával - legyen szó akár lakásvásárlásról, építésről vagy felújításról -, vegye igénybe kedvező kamatozású Szimpla Azonnali Áthidaló Kölcsönünket!



Miért ajánljuk tehát Önnek az Erste Szimpla Áthidaló Kölcsönt?

 • Lakástakarék-pénztár megtakarítása kapcsán előre felveheti a jövőbeni megtakarítását és az állami támogatást!
 • Kedvező kamattal igénybe vehető!
 • KISZÁMÍTHATÓ, 10 évig FIX törlesztőrészlet, függetlenül a jegybanki alapkamat változásától;
 • 30% állami támogatás**    – akár 720.000 Ft – amely összeg a megtakarítással együtt a Kölcsön tőketartozását csökkenti;
 • Hiteligénylés, a lakástakarék-szerződés(ek) megkötését követő 1 éven belül bármikor lehetséges
 • Most 70.000 Ft-ot írunk jóvá akciónk keretében a folyósítást követően, amennyiben Szimpla Azonnali áthidaló kölcsönt igényel!*

A Szimpla Azonnali Áthidaló Kölcsön egy olyan hitel, amely során Ön:

• a lakás-előtakarékossági szerződéséhez kapcsolódó megtakarításait, illetve;

• a kölcsönhöz kapcsolódó kamatot fizeti;
Ezen időszakban természetesen ugyanúgy jár Önnek a 30%-os Állami támogatás! **

Mikor igényelheti?

• Ha már megkötötte megtakarítási szerződését, és kevesebb, mint egy éve
megtakarít, akkor válassza Szimpla Azonnali Áthidaló kölcsönünket.

Mire használhatja fel?

Mekkora kölcsön vehető fel?

 • Minimum 1 000 000 Ft;
 • Maximum a lakás-előtakarékossági szerződés szerinti megtakarítási összeg***, azonban, ha ennél nagyobb összegre van szüksége, úgy további lakás-előtakarékossági szerződés(ek)el növelheti a kívánt hitelösszegig!
 • Általános szabály, hogy forint alapú áthidaló kölcsön esetén a nyújtott kölcsön összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlanok:
  • forgalmi értékének 80%-át (jogszabály által rögzített
  • hitelbiztosítéki értékének 85%-át
  • az adott ingatlannal kapcsolatos beruházás finanszírozási igényének 100%-át, azaz a hitelösszeg nem lehet több mint a finanszírozott ingatlan vételára vagy építési költsége.

Kik vehetik fel az áthidaló/azonnali áthidaló kölcsönt/hitelt?

 • amennyiben Ön elmúlt 18 éves,
 • az Erste Lakástakarék Zrt. illetve a kiemelt közvetítőjeként eljáró Erste Bank Hungary Zrt. által elvégzett adós-, és hitelminősítési eljárás során hitelképesnek minősült,
  Nem vehet fel hitelt olyan személy, aki a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján szerepel. Amennyiben Önnek van házastársa/élettársa, úgy neki is szerepelnie kell az ügyletben, mint adóstárs.

Mekkora jövedelmet szükséges igazolnia? 

Önnek minden esetben szükséges jövedelmet igazolnia. A Lakástakarék-pénztár minimális elvárása:

 • egy hiteligénylő esetén legalább a 100 000 Ft nettó összeget elérő jövedelem kerüljön igazolásra;
 • több hiteligénylő esetén, összesen nettó 130 000 Ft jövedelem kerüljön igazolásra. Az igazolt jövedelem és a havi hiteltörlesztések összegének aránya alapján, a fedezetül felajánlott ingatlanok és a jogszabály által előírt, valamint a megtakarítási termékmódozathoz tartozó maximálisan nyújtható hitelösszeg figyelembe vételével kerül megállapításra, az Erste Lakástakarék Zrt. által nyújtott hitel összege.

Szükséges fedezet, és ha igen, akkor milyen típusú és értékű? 

A kölcsönügylet fedezeteként csak

 • Magyarország területén lévő;
 • per-, teher- és igénymentes;
 • önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat;
 • melynek műszaki állapota végleges, kivéve az építési jellegű hiteleket, ahol maga a kölcsön célját képező, építés alatt álló ingatlan is lehet a fedezet.

  A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylő rokoni hovatartozását illetően nincs korlátozása, tehát bárki felajánlhat ingatlanfedezetet egy kölcsönügylethez

  Áthidaló kölcsön csak olyan lakáscélú felhasználásra vehető igénybe, amely megfelel a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény, valamint az Általános Szerződési Feltételek elvárásainak

  Ön az ügylet fedezeteként a lakáscél ingatlan helyett/mellett felajánlhat más, akár nem lakáscélú ingatlant is, azzal a megkötéssel, hogy ezen nem lakáscélú ingatlan nem lehet az Áthidaló kölcsön célja.
  Egy hitelügylethez maximum 3 db ingatlanfedezet ajánlható fel.

Szükséges önerő biztosítása a finanszírozáshoz? 

A lakás-takarékpénztári szerződés módozata meghatározza az adható hitel maximumát, így ehhez viszonyítottan, és az ingatlanfedezethez kapcsolódó maximálisan adható hitelösszeg együttesen befolyásolja az önerő mértékét.

Mekkora futamidőre vehető fel a Szimpla Azonnali Áthidaló kölcsön?
A Szimpla Azonnali Áthidaló kölcsön lejárata a megtakarítás kiutalási időpontja.

Milyen költségekkel kell számolni?

Az Áthidaló kölcsön folyósítását megelőzően, valamint folyósítását követően többféle költség is felmerül, melyek közül a legfontosabbakat összegyűjtöttük:

 • Ingatlan vásárlása esetén adásvételi szerződést kell kötni, melynek ügyvédi munkadíja általában a vételár 0,5-1,5%-a,
 • Abban az esetben, ha építési engedélyköteles munkák kerülnek elvégzésre, építési engedélyezési tervet kell készíteni, és ez alapján igényelni az építési engedélyt az illetékes hatóságtól.
 • A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni. Az értékbecslést és a műszaki szakértést az Erste Lakástakarék Zrt. által kijelölt szakértők végzik el.
 • A fedezetül felajánlott 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, valamint családi ház, ikerház, vagy sorházi lakás fedezete esetén 60 napnál nem régebbi térképmásolatot szükséges.
 • Amennyiben a kölcsönszerződés megkötésre kerül, azt minden esetben közjegyzői okiratba kell foglalni.
 • Az ingatlanfedezet(ek)re az Erste Lakástakarék Zrt. jelzálogjogot,  továbbá elidegenítési és terhelési tilalmat alapít.
 • Ezen kívül fedezetül felajánlott ingatlanokra lakásbiztosítást kell kötni.

Hirdetmények menü/ Díjtáblázat 

A Lakástakarék kölcsönkérelem folyamata:

 • Dokumentáció benyújtása: Kölcsönkérelmi dokumentáció összeállítása és benyújtása az Erste bankfiókban – kollégáink segítenek Önnek abban, hogy pontosan mely dokumentumokat kell Önnek összeállítani, kitölteni. Amit érdemes magával hoznia:
  • személyes okmányok;
  • jövedelmet igazoló dokumentum (amennyiben nem rendelkezik Erste munkabér számlával);
  • fedezeti ingatlan adatai.
 • Értékbecslés megrendelése, adósminősítés: A beadott dokumentumok alapján a Bank elindítja mind az Ön, mind az ingatlan minősítéséhez szükséges folyamatokat .
 • Hitelkérelem bírálata: Az értékbecslés és a minősítés eredménye alapján döntés születik hitelkérelméről.
 • Szerződéskötés: Pozitív bírálati eredmény esetén megtörténik a szerződéskötés.
 • Folyósítás: A kölcsön folyósítási feltételeinek ellenőrzését követően már rendelkezhet is a céljai megvalósításához szükséges összeggel!

Részletes felvilágosításért, kérjük, forduljon fióki tanácsadóinkhoz, akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére, vagy hívja az Erste TeleBankot a +36 1 298 0222-es telefonszámon!

A lakossági hitel-, számla- és betéti termékekkel kapcsolatos további termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatók:

Feltételek

 Reprezentatív példa Szimpla Azonnali áthidaló kölcsönre:

A THM érték számítására vonatkozó szabályok szerint meghatározott referencia kölcsönt 15 éves futamidőre és 5 millió forint kölcsönösszegre nem nyújtja a lakás-takarékpénztár, ezért a hozzá legközelebbi, létező futamidő és kölcsönösszeg került figyelembevételre.

A THM értéke a 83/2010. (III. 25.) korm. rendelet alapján került meghatározásra, tekintettel arra, hogy a THM érték számítására vonatkozó szabályok szerint meghatározott referencia kölcsönt 15 éves futamidőre és 5 millió forint kölcsönösszegre nem nyújtja a lakás-takarékpénztár, ezért a hozzá legközelebbi, létező futamidő került figyelembevételre. A számítás során 1 db ingatlan értékbecslési díj, valamint 1 db földhivatali jelzálogbejegyzési díj figyelembevételre került. A termék igénybevételéhez a fedezeti ingatlanra az Erste Lakástakarék Zrt. zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése, valamint a hiteltörlesztésre szolgáló folyószámla fenntartása szükséges. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díja és a hiteltörlesztésre szolgáló folyószámla havi számlavezetési díja a hitelező számára nem ismert, azt a THM nem foglalja magában. A megjelenített THM értékek a 2020.02.16-án hatályos díjak és jogszabályok alapján került kiszámításra, a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A módozathoz tartozó lakáskölcsön hatályos THM-érték a THM hirdetményben kerül megjelenítésre.

A Szimpla azonnali áthidaló kölcsön nem egyenletes törlesztésű kölcsön. Az ERSTE Lakástakarék  Zrt. által a természetes személyek részére kínált Szimpla azonnali áthidaló kölcsön egy szakaszból áll (csak megtakarítási időszakból mivel lakáskölcsön szakasz nem tartozik hozzá). Az áthidaló kölcsön (megtakarítási idő) alatt: (1) a megtakarítás fizetése (gyűjtése) történik a kölcsönre zárolt megtakarítási számlára, mely lejáratakor a hitel tőke csökkentésére kerül elszámolásra (2) kamat fizetés történik a hitel számlára, a napi kamatszámítás módszerével. Az adós az áthidaló kölcsönt annak lejáratakor a kiutalt megtakarítási szerződés összegéből egy összegben fizeti vissza azzal, hogy a megtakarítási szerződésből megmaradt összeg más egyéb lakáscélra felhasználható. A hitelszerződés feltételeinek betartása (kamat megfizetése) a megtakarítás fizetése, gyűjtése nélkül nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését.

A hitelező neve: Erste Lakástakarék Zrt., A hitelközvetítő neve: Erste Bank Hungary Zrt.

A termék igénybe vételéhez a Lakás-takarékpénztár zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése, valamint pénzügyi intézménynél vezetett lakossági bankszámla szükséges, melyről az aktuális, esedékes tartozás beszedése limit nélküli csoportos beszedési megbízással történik. Elvárás továbbá a számla vonatkozásában a felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás megadása is.

*A 70.000 Ft jóváírás a 2018. február 19-től az akció visszavonásáig befogadott és folyósított áthidaló/azonnali áthidaló kölcsön/ Szimpla azonnali áthidaló kölcsön ügyletekre érvényes. Az Erste Lakástakarék Zrt. az akciós feltételeknek megfelelő áthidaló/azonnali áthidaló kölcsön/ Szimpla azonnali áthidaló kölcsön ügyletek esetében kizárólag egy hitelcélt szolgáló ügylet(ek)hez igénybe vehető, egyszeri 70 000 Ft összegű számlajóváírást teljesít. Amennyiben több lakástakarék-pénztári megtakarításra párhuzamosan igényelt áthidaló hitelből kerül finanszírozásra egy hitelcél, abban az esetben a hitelcélhoz kötötten a párhuzamosan igényelt áthidaló hitelekhez kizárólag egyszer érvényesíthető a 70.000 Ft egyösszegű jóváírás. Az Erste Lakástakarék Zrt. a jóváírást az áthidaló/azonnali áthidaló hitel/kölcsön (első) (rész, vagy egyösszegű) folyósítását követően a hitelügylet/kölcsön törlesztési forrásául szolgáló bankszámlájára teljesíti.

**2018.10.17-én hatályba lépett a 2018. évi LXIII. törvény, mely alapján a 2018.10.16. napját követően kötött lakás-előtakarékossági szerződésekre nem jár állami támogatás. Az állami támogatás éves mértéke szerződésenként és személyenként, az adott megtakarítási évben – rendszeres befizetést feltételezve – az adott szerződés alapján betétként elhelyezett összeg 30%-a, legfeljebb évi 72 000 Ft, amely havi 20 000 Ft-os megtakarítás esetén érhető el. Az ERSTE Lakástakarék Zrt. engedélyezett EgyOtthon 0159 120 hónapos módozata esetén az állami támogatással együtt számított EBKM érték 4,22%, az állami támogatás nélkül számított EBKM érték EgyOtthon 0159 120 hónapos módozata esetén (-)0,62 % a kedvezményre való jogosultság függvényében. A jelen tájékoztatóban megjelölt EBKM érték a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) kormányrendelet alapján került megállapításra, havi 20 000 Ft folyamatos betételhelyezést feltételezve.A tájékoztatás nem teljes körű, a betéti szerződés részletes leírását, az állami támogatásra való jogosultság részletes szabályait, feltételeit az Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat) tartalmazza, az igénybe vehető kedvezmények feltételeit az Akciós Hirdetmény tartalmazza.

***Szimpla Azonnali Áthidaló kölcsön kizárólag EgyOtthon 0159 120 hónapos módozatú megtakarításokkal vehető igénybe. Maximum igényelhető hitelösszeg a szerződéses összeg és a módozathoz tartozó megtakarítási hányad szorzata. A módozathoz tartozó minimális megtakarítási hányad értékét az Erste Lakástakarék Zrt. által értékesített termékek hirdetmény tartalmazza.

További részletek illetve feltételek a Lakás-takarékpénztár Üzletszabályában és a Hirdetményében szerepelnek, amely megtalálható az Erste Bank bankfiókokban, és honlapunkon, a www.erstelakastakarek.hu címen.