Erste Max Hitelkártya akció az Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomagra jogosult cégek munkavállalói számára


Az Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomagra jogosult cégek azon munkavállalói, akik 2018. október 8. és 2018. december 31. között igényelnek új Erste Max Hitelkártya Főkártyát, és igénylésüket a Bank jóváhagyja, a mindenkori érvényes Csatlakozási bónuszon felül egyszeri 5000 Erste Forint jóváírásban részesülnek, ha teljesítik a Bank által meghatározott alábbi feltételeket. Az egyszeri 5000 Erste Forint jóváírást a Bank akkor biztosítja az ügyfeleknek, ha új Erste Max Hitelkártyájukkal, annak Bank általi jóváhagyását követő 90 napon belül legalább egy alkalommal vásárolnak minimum 5 000 forint értékben, és a Csatlakozási bónuszra is jogosultak voltak az alábbiak szerint.

Az akció részletes szabályai:

1. Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24–26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054) (a továbbiakban: Bank vagy Erste Bank) által szervezett akcióban (a továbbiakban Akció) az az Erste Max Hitelkártya (a továbbiakban Erste Max Hitelkártya) főkártyabirtokos (a továbbiakban Főkártyabirtokos vagy Számlatulajdonos) vehet részt, aki megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

1.1. Az Erste Bank lakossági banki kedvezményes szolgáltatásainak (Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomag) igénybevétele tárgyában létrejött és hatályban lévő együttműködési megállapodással rendelkező Munkáltató cégek munkaviszonyban álló munkavállalói, illetve a Közszférában dolgozók részére kialakított díjcsomagok igénybevételére jogosultak, az érintett cég munkavállalójaként 2018. október 8. és 2018. december 31. között bármely Erste Bank fiókban vagy Erste mobilbankároknál igényel új Erste Max Hitelkártya főkártyát.

1.2. A hitelkártya igénylőlapon mobil telefonszámot és e-mail címet ad meg. Hozzájárul ahhoz, hogy az Erste Bank ezen megadott elérhetőségekre, termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó üzenetet küldjön. Díjmentes Erste NetBank szolgáltatást igényel.

1.3. Az igénylés Erste Bank általi jóváhagyását (mely dátum a kártyakísérő levélen kerül feltüntetésre) követő 90 napon belül új Erste Max Hitelkártyájával legalább egy alkalommal vásárlási tranzakciót hajt végre, minimum 5000 forint értékben, és ezen időszak alatt a tranzakció könyvelésre kerül.

1.4. Továbbá az Akcióban való részvétel akkor lehetséges, ha mobilbankárnál történő igénylés esetén az igénylő az Erste Max Hitelkártya (Főkártya) igényléshez szükséges igénylőlapot, bankfióki értékesítés esetén az Erste Max Hitelkártya szerződést az akciós időszakban aláírta, és a Bank pozitív bírálata legkésőbb 2019. március 5-ig megtörténik, melyet követően a Bank kibocsátja az Erste Max Hitelkártyát a Főkártyabirtokos részére.

1.5. Az akciós ajánlat kizárólag Főkártya igénylése esetén érvényes, Társkártya igénylése esetén nem.

1.6. Az akcióban nem vehetnek részt azok az Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomagra jogosult cégek munkavállalói, illetve közszféra dolgozók, akik az Akció indulásának napján érvényes, Erste Bank által kibocsátott Erste Max Hitelkártyával rendelkeznek Főkártyabirtokosként. Továbbá az akcióban nem vehetnek részt azok az Erste Kolléga Klub Kedvezménycsomagra jogosult cégek munkavállalói, illetve közszféra dolgozók, akik
meglévő hitelkártyájuk típusának módosításával vagy két meglévő hitelkártyájuk összevonásával válnak Erste Max Hitelkártya birtokossá az akció időszakában.

2. Az akciós 5000 Erste Forint jóváírás biztosítása:

2.1. Ha az Erste Max Hitelkártyával a kártya Bank általi jóváhagyásától számított 90 napon belül a Főkártyabirtokos legalább egy alkalommal, minimum 5000 forint értékben vásárol és a Csatlakozási bónuszra is jogosult volt a Főkártyabirtokos jogosulttá válik az 5000 Erste Forint jóváírásra.

2.2. Vásárlási tranzakciónak minősülnek az Erste Max Hitelkártya Program Részvételi Feltételeinek I. Fogalmak című pontjában meghatározott tranzakciók, kivéve a hitelkártya számláról teljesített csoportos beszedési megbízásokat.

2.3. Az akciós jóváíráshoz szükséges vásárlási feltétel teljesítésére az Erste Max Hitelkártya főkártya jóváhagyását követő 90 napon belül nyílik lehetőség és ezen időszak alatt a tranzakciónak könyvelésre kell kerülnie. Az Erste Max Hitelkártya főkártya elsőként küldött kártyakísérő levelének dátuma minősül az Erste Max Hitelkártya jóváhagyásának.

2.4. Az 5000 Erste Forint jóváírására az elvárt minimum 5000 forint összegű vásárlási tranzakció könyvelését követő három héten belül kerül sor.

2.5. Az akciós jóváírás biztosításához szükséges feltételek vizsgálatakor kizárólag a főkártyával végzett vásárlások kerülnek figyelembe vételre. Az egyszeri 5000 Erste Forint jóváírásra a Főkártyabirtokos jogosult.

2.6. Az akciós jóváírásra való jogosultság meghatározása során csak a hitelkeret terhére végzett vásárlási tranzakció(k) kerül(nek) figyelembe vételre, így azon vásárlás(ok), amelyek túlfizetett hitelszámla terhére kerülnek elszámolásra, nem számítanak bele a vásárlási feltétel teljesítésébe.

2.7. Bankfiókban történő igénylés esetén a kártya kibocsátási díjának levásárlása nem számít bele a vásárlási feltétel teljesítésébe. Az akció vásárlási feltételét a kártya kibocsátási díján felüli vásárlás tranzakcióval szükséges teljesíteni.

2.8. A Bank nem biztosítja az 5000 Erste Forint jóváírást azon Erste Max Hitelkártya Főkártyabirtokos ügyfeleknek, akiknek a jóváírásra való jogosultság megállapításának időpontjában az Erste Max Hitelkártyához kapcsolódó hitelszámla vonatkozásában lejárt tartozásuk van a Bankkal szemben, vagy a Főkártyabirtokos az Erste Max Hitelkártya-szerződés megszüntetését már kezdeményezte.

2.9. Az akciós jóváírásra való jogosultság megállapításában minden esetben a Bank számítása az irányadó.

2.10. A Főkártyabirtokos reklamációja esetén a Bank fenntartja a jogot az egyedi mérlegelésre. A jelen akcióval kapcsolatos esetleges reklamációkat a Bank kivizsgálja, és saját hatáskörben dönt az esetleges kompenzációról.

2.11. Amennyiben a jelen akció keretében igényelt Erste Max Hitelkártyát (Főkártya) a Főkártyabirtokos annak kibocsátásától számított tizenkettő 12 hónapon belül megszünteti, a Bank jogosult az akciós 5000 Erste Forint megvonására akként, hogy 5000 forinttal a Főkártyabirtokos hitelszámláját megterheli.