Címletváltás és forgalomból bevont forint bankjegyek átváltása

Tájékoztató az Erste Bank Hungary Zrt. címletváltási,  sérült bankjegyek  elfogadási szolgáltatásáról, és a forgalomból  bevont forint bankjegyek átváltásáról

Az Erste Bank Hungary Zrt. (továbbiakban: Bank) a címletváltási szolgáltatás alatt a címletváltás, készpénzváltás, bankjegyváltás, érmeváltás tevékenységét érti, ide nem értve a forgalomból bevont forint bankjegyek cseréjét (váltását).

A Bank a sérült bankjegy elfogadási szolgáltatás alatt a sérült bankjegy, csonka bankjegy, hiányos bankjegy elfogadási tevékenységét érti.

A Bank pénzérme / bankjegy címletváltási szolgáltatást kizárólag a Banknál bankszámlát vezető Számlatulajdonos ügyfelei részére végez minden bankfiókjában.

A forgalomból bevont forint bankjegyek cseréjének (átváltásának) nem feltétele, hogy az Ügyfél a Banknál bankszámlával rendelkezzen, vagy egyéb szolgáltatást vegyen igénybe.

50 darabnál nagyobb mennyiségű pénzérme és / vagy bankjegy rendszeres (havonta több mint egy alkalom) váltására vonatkozó igény esetén, a Bank a Számlatulajdonost pénzszállító által végzett zsákos szolgáltatásra kötelezheti.

A forgalomból bevont forint bankjegyek cseréjének (átváltásának) esetén a Bank díjmentesen, a forgalomból bevont beváltani kívánt forint bankjegyek darabszámától függetlenül biztosítja az átváltását a bevont bankjegy címletével azonos címletű megújított bankjegyre, a Bank minden pénztárral rendelkező fiókjában. A Bank a forgalomból bevont forint bankjegyek átváltását a bevonás határnapjától számított 3 évig, míg az érméket a bevonás határnapjától számított 1 évig biztosítja.

Amennyiben az átváltani kívánt forint bankjegyek összege eléri, vagy meghaladja a 2 millió forintot, akkor az Ügyfélnek a bankjegyek cseréjére vonatkozó szándékát előzetesen be kell jelentenie az átváltást megelőző munkanapon 12 óráig a Bank cserét végző bankfiókjánál.

Amennyiben az Ügyfél a forgalomból bevont bankjegyet nem azonos címletű bankjegyre, hanem más címletre kéri átváltani, az címletváltási tranzakciónak minősül, mely szolgáltatást a Bank kizárólag számlavezetett Ügyfelei részére végez a Bank mindenkor hatályos pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei alapján, díjazására pedig a mindenkor hatályos Vállalati Pénzforgalmi Hirdetmény, a Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény illetve a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye vonatkozik.

A bankfiókok listája elérhető a Bank honlapján a Bankfiók és ATM kereső linkre kattintva.

A címletváltás, sérült bankjegy befogadásának díjai, továbbá a forgalomból bevont forint bankjegyek átváltásának szabályai megtalálhatóak az alábbi Hirdetményekben:

  • Hirdetmény a forgalomból bevont forint bankjegyek átváltásának szabályairó
  • Lakossági bankszámla és betéti kamat hirdetmény
  • Mikrovállalati pénzforgalmi hirdetmény
  • Vállalati pénzforgalmi hirdetmény