Pénzügyi rezsicsökkentés - Nyilatkozás és tudnivalók

A pénzügyi rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 2013. november 22-én módosította a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényt, amely 2014. február 1-jétől bevezeti az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségét lakossági ügyfeleink számára.

Ki jogosult a kedvezményre?

Pénzforgalmi szolgáltatónál:

 • fizetési számlával (bankszámlával) rendelkező,
 • 16. életévét betöltött és magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, továbbá 
 • a pénzforgalmi szolgáltatónál nyilatkozatot tevő
 • számlatulajdonos személy (fogyasztó) jogosult a kedvezményre.

Mire terjed ki a készpénzfelvételi díjmentesség?

A számlatulajdonos az általa megjelölt fizetési számláról havonta az első két darab, forintban teljesített készpénzfelvételt Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM) bankkártyával díj- és költségmentesen végezheti, legfeljebb 150.000 Ft együttes összegig.

Amennyiben 2013. november 22-ét megelőzően a fizetési számlához nem kapcsolódott bankkártya, úgy a számlatulajdonos bankkártya igényléséig, de legkésőbb 2014. december 31-ig bankfiókban, pénztári készpénzkifizetés keretében jogosult igénybe venni a havi első két darab, forintban teljesített, díjmentes készpénzfelvételt, legfeljebb 150.000 Ft együttes összegig.

2015. január 1-jétől a díjmentesség kizárólag bankkártyával ATM-ből történő készpénzfelvétel után illeti meg az arra jogosult számlatulajdonost, a díjmentes pénztári készpénzkifizetés lehetősége megszűnik.

Ha 2013. november 22-ét megelőzően a számlatulajdonos nem rendelkezett a fizetési számlához kapcsolódóan bankkártyával, azonban ezt követően bármikor igényel bankkártyát, úgy az igénylést követően a bankkártyával ATM-en keresztül vehető igénybe a havi első két darab, forintban teljesített díjmentes készpénzfelvétel, legfeljebb 150.000 Ft együttes összegig.

Kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozni szükséges?

Az ingyenes készpénzfelvétel biztosításához a törvény előírása alapján nyilatkozatot kell tennie a számlatulajdonosnak a fizetési számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatónál.

Kérjük, figyeljen arra, hogy nyilatkozat hiányában a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nem köteles a kedvezményt biztosítani!

A nyilatkozatot kizárólag fogyasztónak minősülő, számlatulajdonos személyek tehetnek, azonban a kedvezmény a megjelölt fizetési számlához tartozó összes bankkártya használatával (fő és társkártyával egyaránt) igénybe vehető.

Két tulajdonosú fizetési számla esetén a főtulajdonos vagy a társtulajdonos tehet nyilatkozatot. Egy fizetési számlához csak egy nyilatkozat tehető. Kizárólag egy pénzforgalmi szolgáltatónál, illetve egyetlen fizetési számlára adható le nyilatkozat.

Egy adott bankszámlához tett nyilatkozatot visszavonni kizárólag az adott bankszámlán érvényes nyilatkozatot tevő Számlatulajdonos jogosult.

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül kizárólag a Banknál bejelentett, magyarországi állandó lakcímmel rendelkező számlatulajdonos tehet nyilatkozatot. Amennyiben a nyilatkozatot tevő számlatulajdonos nem felel meg ezen feltételnek, azonban rendelkezik magyarországi tartózkodási helyet igazoló lakcímkártyával, annak hiányában Regisztrációs kártyával vagy Szálláshely bejelentőlappal, úgy nyilatkozatát bármely Erste bankfiókban be tudjuk fogadni.

Mikortól vehető igénybe a kedvezmény?

A kedvezményt legelőször 2014. február 1-től lehet igénybe venni. Az ingyenes készpénzfelvétel lehetőségének biztosításához szükséges nyilatkozatot a törvény alapján 2013. december 1-jét követően bankfiókban vagy internetbanki szolgáltatás keretében is meg lehet tenni.

A 2014. január 20-ig benyújtott nyilatkozatok alapján 2014. február 1-jétől él a lehetőség a díjmentes készpénzfelvételre. Ezt követően minden hónap 20-ig lehet nyilatkozni ahhoz, hogy a következő naptári hónaptól a kedvezményt a számlatulajdonos igénybe tudja venni. A hónap 20. napja után megtett nyilatkozat esetén a nyilatkozattétel hónapját követő második naptári hónap 1. napjáról vehető igénybe a kedvezmény.

Mit kell tennie, ha más számlára kívánja igénybe venni a kedvezményt?

2014. december 1-től az Erste Banknál a díjmentes készpénzfelvétellel kapcsolatban, új nyilatkozat megtételének nem feltétele a nyilatkozó számlatulajdonos korábbi nyilatkozatának visszavonása. Amennyiben a korábban nyilatkozatot tett számlatulajdonos új nyilatkozatot tesz, úgy automatikusan az új nyilatkozata lép életbe.

Az Erste Banknál megtett nyilatkozat visszavonására továbbra is lehetőség van bankfiókjainkban és internetbanki szolgáltatásunkon keresztül is.

Milyen dokumentum kell a nyilatkozat megtételéhez?

Kérjük, hogy a nyilatkozat megtételéhez (és/vagy visszavonásához) szíveskedjen személyazonosító okmányait magával hozni a bankfiókba:

 • Régi személyi igazolvány (amely tartalmazza a lakcímet), vagy
 • Személyazonosító igazolvány kártya + lakcímigazoló kártya, vagy
 • Útlevél + lakcímigazoló kártya, vagy
 • Vezetői engedély kártya + lakcímigazoló kártya
 • amennyiben nem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel, úgy a magyarországi tartózkodási helyet igazoló lakcímkártya, annak hiányában Regisztrációs kártya vagy Szálláshely bejelentőlap

Mit jelent a Központi Nyilvántartó Rendszer (KPKNY)?

2014. december 1-jétől megkezdi működését a pénzügyi rezsicsökkentés – díjmentes készpénzfelvételek közös nyilvántartó rendszere, a Központi Nyilvántartó Rendszer (KPKNY), melynek jogszabályi hátterét a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény tartalmazza.

A KPKNY egy zárt rendszerű, a KPKNY-t kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság) által kezelt adatbázis, amely a fizetési számlához rendelt nyilatkozatok megtételének tényét, valamint a nyilatkozatadatokat rögzíti és tárolja.

A Központi Nyilvántartásban a nyilatkozattevőnek egy időben csak egy olyan nyilatkozata szerepelhet, amely a Pft. 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra jogosítja.

A KPKNY célja, hogy az ingyenes készpénzfelvételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása érdekében megállapítható legyen az, hogy a nyilatkozattevő tett-e nyilatkozatot; eltérő időkben és nyilatkozatadat-szolgáltatóknál tett nyilatkozatok esetében pedig annak megállapíthatósága, hogy mely nyilatkozata jogosítja őt a Pft. 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.

A Bank, mint nyilatkozatadat-szolgáltató Ügyfeleit nyilatkozatuk, illetve a visszavonó rendelkezésük megtételekor írásban tájékoztatja, hogy nyilatkozatadatai átadásra kerülnek a KPKNY felé.

Milyen személyes adatok kerülnek átadásra a Központi Nyilvántartó Rendszer (KPKNY) felé?

A nyilatkozat tevő / nyilatkozatot visszavonó személyére vonatkozóan:

 • családi és utónév
 • születési családi és utónév
 • születési hely
 • születési idő
 • anyja születési családi és utóneve

Kérjük, hogy a leggyakrabban felmerült kérdésekkel és válaszokkal kapcsolatosan itt tájékozódjon.

Az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások további feltételeit és kondícióit a mindenkor hatályos Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye valamint a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Feltételei tartalmazzák. A hirdetményben meghirdetett időpontig az ügyfelek számára elérhető marad az Erste Mobilbank szolgáltatás is.