Tisztelt Ügyfelünk! 

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 275. § (6) és (7) bekezdése alapján a betétbiztosításról szóló, Hpt. 6. sz. melléklete szerinti évi időszakos tájékoztatót az alábbi linken tekintheti meg: 

Tájékoztató

Tájékozatjuk, hogy a betétbiztosítás az alábbi szervek, szervezetek betétjeire nem terjed ki:a költségvetési szerv,a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság,a helyi önkormányzat,a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,a befektetési alap,a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,az elkülönített állami pénzalap,a pénzügyi intézmény,az MNB,a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató,a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja,a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealapbetéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.

Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre sem, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra.

Tájékoztatjuk önkormányzati ügyfeleinket, hogy a helyi önkormányzatok valamint költségvetési szerveik betétjére a betét biztosítás kiterjed abban az esetben, amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évi beszámoló adatai alapján a helyi önkormányzat és költségvetési szervei mérlegfőösszege nem haladta meg az ötszázezer eurót, melyet a tárgyévet két évvel megelőző év utolsó munkanapján érvényes MNB által közzétett devizaárfolyamon kell számolni. 


Üdvözlettel: 

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.