Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. január 24. 22:00 óra és 2020. január 25. 8:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Erste MobilBank, Electra, Internetes Vásárlást Ellenőrző SMS kód, sms szolgáltatások, weboldal szolgáltatások) működését is befolyásolja. A karbantartás 2020. január 24. 21:00 óra és 2020. január 26. 24:00 óra közötti időszakban a TeleBank szolgáltatás működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday, Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:Between 10:00 p.m. on January 24, 2020 and 8 a.m. on January 25, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, 3D Secure Code, sms services, website services will be suspended. Between 9 p.m. on January 24, 2020 and midnight of January 26, 2020 the operation of Erste TeleBank will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Tisztelt Ügyfelünk! 

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 275. § (6) és (7) bekezdése alapján a betétbiztosításról szóló, Hpt. 6. sz. melléklete szerinti évi időszakos tájékoztatót az alábbi linken tekintheti meg: 

Tájékoztató

Tájékozatjuk, hogy a betétbiztosítás az alábbi szervek, szervezetek betétjeire nem terjed ki:a költségvetési szerv,a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság,a helyi önkormányzat,a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,a befektetési alap,a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,az elkülönített állami pénzalap,a pénzügyi intézmény,az MNB,a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató,a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja,a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealapbetéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.

Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre sem, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra.

Tájékoztatjuk önkormányzati ügyfeleinket, hogy a helyi önkormányzatok valamint költségvetési szerveik betétjére a betét biztosítás kiterjed abban az esetben, amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évi beszámoló adatai alapján a helyi önkormányzat és költségvetési szervei mérlegfőösszege nem haladta meg az ötszázezer eurót, melyet a tárgyévet két évvel megelőző év utolsó munkanapján érvényes MNB által közzétett devizaárfolyamon kell számolni. 


Üdvözlettel: 

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.