Agrár pályázatok

Ha az agrárszektorban érdekelt, biztosan tudja, milyen jelentős szerepe van a pályázatoknak. Mi segítünk, hogy idejében értesüljön az aktuális pályázatokról, és minden szükséges információt megkapjon róluk!

Erste Bank EU Iroda

Az Erste Bank Hungary célja, hogy a pályázókat a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban rendelkezésre álló források igénybe vételének folyamán, ne csak finanszírozó bankként, hanem szakmai partnerként is támogassa.

Ezért segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a finanszírozási kérdések mellett, a fejlesztési ötleteikhez illeszkedő támogatási lehetőségek meghatározásban, a pályázat megírásában, a támogatások lehívásában valamint a projekt zárását követő pénzügyi jelentések szakszerű elkészítésében.

Projektötletéhez teljes körű pályázati tanácsadást, komplex pénzügyi szolgáltatást és minősített pályázatíró hálózatot biztosítunk! Szolgáltatásunk részeként sokéves tapasztalattal és megbízható, minőségi referenciákkal rendelkező pályázati tanácsadó cégekkel is együttműködünk, akik a pályázati dokumentáció kidolgozásában és a projekt megvalósításának menedzselésében kapnak szerepet.

A pályázatok lebonyolításával és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási kérdéseivel kapcsolatban forduljon hozzánk bizalommal!

Az EU Iroda által nyújtott szolgáltatások részletezése:

 • Információs szolgáltatások
  • hírlevél az aktuális pályázati lehetőségekről (”feliratkozás a hírlevélre”),
  • pályázati „forró drót” – telefonos tájékoztatás,
  • ügyfelek személyes tájékoztatása a pályázati feltételekről.
 • Pályázati projekt megvalósításával kapcsolatos szolgáltatások
  • pályázati források, testhezálló konstrukciók felkutatása,
  • tervezett beruházás ötletek pályázati előminősítése,
  • pályázatírás: a teljes pályázati dokumentáció elkészítése – külső Pályázati Tanácsadói Hálózat bevonásával,
  • támogatási szerződés megkötésével, módosításával kapcsolatos tanácsadás,
  • problémás pályázati ügyek közvetett/közvetlen rendezése,
  • kapcsolattartás a fejlesztéspolitikai/pályázati intézményrendszerrel,
  • segítség/tanácsadás a támogatások lehívásában,
  • projekt előrehaladási és zárójelentések, valamint projekt fenntartási jelentések elkészítése – külső Pályázati Tanácsadó Hálózat bevonásával,
  • személyes ügyféltanácsadás, tájékoztatás.

Tanácsadó tevékenységünknek szerves része egy, az ügyfeleink számára ingyenesen elérhető szolgáltatáscsomag, melynek elemei:

 • pályázati lehetőségek folyamatos nyomonkövetése, és ezekről hírlevélben tájékoztatás nyújtása,
 • telefonos és/vagy személyes tájékoztatás,
 • projekt ötletek pályázati előminősítése,
 • problémás pályázati ügyekben történő tanácsadás.

Az EU Iroda központi elérhetőségei:
E-mail: eu@erstebank.hu
Telefon: +36 1 268 4030

Agrárpályázatok

Az alábbi gombra kattintva megnyílik Magyarország Kormányának Agrárpályázati tájékoztató oldala.

Kattintson a Tovább gombra, bővebb információért az aktuális pályázatokról, vagy a Letöltés gombra, ha szeretné elérni a Vidékfejlesztési Program 2016-os keretét!

Azonosító Felhívás neve és a meghirdetés tervezett ideje Keretösszeg (Mrd Ft)

Január

VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás 7,79
VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével 22,50
VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások 17,00
VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 3,00
VP2-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának lehetőségével 24,00
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 6,78
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés 12,00
VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,90

Február

VP1-2.3.1-16 Szaktanácsadók továbbképzése 0,18
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 5,95
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,85
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,85
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,85
VP3-5.1.1-16 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 6,51
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,72
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,50
VP4-4.4.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,38
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,85
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,51
VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,62
VP4-15.2.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,35
VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,69
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85
VP6-19.4.1-16 LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92

Március

VP1-1.1.1-16 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 19,66
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása 33,05
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25
VP6-7.2.1.2-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,60

Április

VP3-9.1.1-16 Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,51
VP4-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,50
VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése 18,40
VP6-19.2.1-16 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67

Május

VP1-1.3.1-16 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49
VP1-2.1.1- 2.1.2-16 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,88
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása 20,00
VP3-16.1.1-16 Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása 3,34
VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 35,93
VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 10,20
VP6-7.4.1-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel 8,30

Június

VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 10,00
VP3-3.1.1-16 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 7,96
VP5-8.3.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 3,83
VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 9,76

Július

VP2-4.1.5-16 Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása 9,08
VP4-8.5.2-16 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 2,00
VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései 4,39
VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket 2,96

Augusztus

VP1-1.2.1-16 Bemutató üzemi programok 1,04
VP3-16.4.1-16 Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 3,84
VP5-8.6.1-16 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4,49

Szeptember

VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 37,73
VP3-3.2.1-16 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége 2,40
VP4-15.1.1-16 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,66

Október

VP6-16.9.1-16 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,30

November

VP6-19.3.1-16 LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 1,92
Azonosító Felhívás neve és a meghirdetés tervezett ideje Keretösszeg (Mrd Ft)

Január

VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás 7,79
VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével 22,50
VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások 17,00
VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 3,00
VP2-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának lehetőségével 24,00
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 6,78
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés 12,00
VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,90

Február

VP1-2.3.1-16 Szaktanácsadók továbbképzése 0,18
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 5,95
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,85
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,85
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,85
VP3-5.1.1-16 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 6,51
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,72
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,50
VP4-4.4.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,38
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,85
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,51
VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,62
VP4-15.2.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,35
VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,69
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85
VP6-19.4.1-16 LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92

Március

VP1-1.1.1-16 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 19,66
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása 33,05
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25
VP6-7.2.1.2-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,60

Április

VP3-9.1.1-16 Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,51
VP4-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,50
VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése 18,40
VP6-19.2.1-16 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67

Május

VP1-1.3.1-16 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49
VP1-2.1.1- 2.1.2-16 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,88
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása 20,00
VP3-16.1.1-16 Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása 3,34
VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 35,93
VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 10,20
VP6-7.4.1-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel 8,30

Június

VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 10,00
VP3-3.1.1-16 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 7,96
VP5-8.3.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 3,83
VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 9,76

Július

VP2-4.1.5-16 Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása 9,08
VP4-8.5.2-16 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 2,00
VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései 4,39
VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket 2,96

Augusztus

VP1-1.2.1-16 Bemutató üzemi programok 1,04
VP3-16.4.1-16 Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 3,84
VP5-8.6.1-16 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4,49

Szeptember

VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 37,73
VP3-3.2.1-16 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége 2,40
VP4-15.1.1-16 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,66

Október

VP6-16.9.1-16 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,30

November

VP6-19.3.1-16 LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 1,92

Kattintson a Tovább gombra, bővebb információért az aktuális pályázatokról, vagy a Letöltés gombra, ha szeretné elérni a Vidékfejlesztési Program 2016-os keretét!

Azonosító Felhívás neve és a meghirdetés tervezett ideje Keretösszeg (Mrd Ft)

Január

VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás 7,79
VP2-4.1.3.1-16 Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése geotermikus energia felhasználásának és öntözés kialakításának lehetőségével 22,50
VP2-4.1.3.2-16 Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével, továbbá mezőgazdasági esőkár vagy tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások 17,00
VP2-4.1.3.3-16 Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 3,00
VP2-4.1.3.4-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti ágazat technológiai fejlesztéseinek támogatása öntözés kialakításának lehetőségével 24,00
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása 6,78
VP6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés 12,00
VP6-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 26,90

Február

VP1-2.3.1-16 Szaktanácsadók továbbképzése 0,18
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése 5,95
VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,85
VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,85
VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97
VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,85
VP3-5.1.1-16 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása 6,51
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,72
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások 3,50
VP4-4.4.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,38
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,85
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések 25,51
VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,62
VP4-15.2.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,35
VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,69
VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 13,85
VP6-19.4.1-16 LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92

Március

VP1-1.1.1-16 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18
VP2-4.1.2-16 Kisméretű terményszárító és -tisztító korszerűsítése, kisméretű terménytároló építése, korszerűsítése 19,66
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása 33,05
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25
VP6-7.2.1.2-16 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,60

Április

VP3-9.1.1-16 Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,51
VP4-4.1.4-16 Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,50
VP6-7.2.1.3-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése 18,40
VP6-19.2.1-16 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67

Május

VP1-1.3.1-16 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49
VP1-2.1.1- 2.1.2-16 Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,88
VP3-4.2.2-16 Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása 20,00
VP3-16.1.1-16 Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása 3,34
VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása 35,93
VP6-7.2.1.4-16 Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései 10,20
VP6-7.4.1-16 Jármű- és eszközbeszerzés: köz- és vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések, falu- és tanyagondnoki szolgálat fejlesztése jármű- és eszközbeszerzéssel 8,30

Június

VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 10,00
VP3-3.1.1-16 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása 7,96
VP5-8.3.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése 3,83
VP5-8.5.1-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások 9,76

Július

VP2-4.1.5-16 Az agrár-innovációs operatív csoportok innovatív projektjeinek megvalósításához szükséges beruházások megvalósítása 9,08
VP4-8.5.2-16 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése 2,00
VP4-16.5.1-16 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület-és tájhasználatváltás együttműködései 4,39
VP6-16.3.1-16 Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések, beleértve a turisztikai együttműködéseket 2,96

Augusztus

VP1-1.2.1-16 Bemutató üzemi programok 1,04
VP3-16.4.1-16 Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért 3,84
VP5-8.6.1-16 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások 4,49

Szeptember

VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 37,73
VP3-3.2.1-16 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége 2,40
VP4-15.1.1-16 Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,66

Október

VP6-16.9.1-16 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,30

November

VP6-19.3.1-16 LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása 1,92