Adatkezelési tájékoztató - Erste World Kvíz Applikáció Játék

A promócióban való adatszolgáltatás önkéntes.

Az Ön által a promócióban szolgáltatott személyes adatokat az Erste Bank Hungary Zrt., székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.Cg: 01-10-041054 Statisztikai számjel: 10197879-6419-114-01) (a továbbiakban: Bank), valamint a mindenkori szerződéses és közvetítő partnerei abból a célból kezelik, hogy Önt a jövőben a Bank termékeiről, szolgáltatásairól telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassák, azokat az Ön részére ilyen módon közvetlenül ajánlják fel. Továbbá adatait a Bank (név, telefonszám, email cím) továbbítja a promócióban részt vevő alábbi partnerének (a továbbiakban együtt: Partner) annak érdekében, hogy a Partner felvegye a kapcsolatot Önnel e-mailben közvetlen üzletszerzés céljából:

Az e-mail címének megadásával Ön egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy e-mail címére a Bank, annak mindenkori szerződéses és közvetítő partnerei, valamint a Partnerek a szolgáltatásaikkal kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjenek.

Önnek személyesen, írásban, elektronikus levélben vagy telefonon /a Bank bármely bankfiókjában, a Erste Bank Hungary Zrt., 1367 Budapest, Pf. 123. levélcímen, az erste@erstebank.hu e-mail címen vagy a +36 1 298 0222-es telefonszámán munkanapokon 07:00 és 21:00 között, illetve a Partnerek fenti elérhetőségein/ bármikor joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, valamint bármikor, indokolás és feltétel nélkül, ingyenesen kizárhatja, hogy Önnek a Bank, a közvetítő, vagy a promócióban részt vevő Partnerek a jövőben a szolgáltatásaikat közvetlenül ajánlja fel.

Az adatszolgáltatással Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyúttal hozzájárul az Ön által megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez. 
A Bank adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-83783/2015.

A bank átlalános adatkezelési tákékoztatójáért kérjük, látogassa meg az alábbi oldalt: