Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. január 24. 22:00 óra és 2020. január 25. 8:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Erste MobilBank, Electra, Internetes Vásárlást Ellenőrző SMS kód, sms szolgáltatások, weboldal szolgáltatások) működését is befolyásolja. A karbantartás 2020. január 24. 21:00 óra és 2020. január 26. 24:00 óra közötti időszakban a TeleBank szolgáltatás működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday, Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:Between 10:00 p.m. on January 24, 2020 and 8 a.m. on January 25, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, 3D Secure Code, sms services, website services will be suspended. Between 9 p.m. on January 24, 2020 and midnight of January 26, 2020 the operation of Erste TeleBank will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Részvételi- és játékszabályzat - Erste World Kvíz Applikáció Játék

 1. Az Erste Bank Hungary Zrt. /székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26./ (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 6. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt helyesen válaszol

  A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 2. Az Erste World Kvíz Applikáció az Erste World 2017-es rendezvénysorozatához kapcsolódó tudásalapú játék. Az alkalmazással először 49. Kékszalag Erste World Nagydíjon ismerkedhetnek meg 2017. július 8-án 19.00 órakor, Balatonfüreden. A kvíz játék folytatódik a VI. Paloznaki Jazzpikniken augusztus 3-án 20.45-kor, augusztus 4-én 21.45-kor és augusztus 5-én 21.45-kor, Paloznakon. A kvíz játék időtartama körülbelül 15 perc.
 3. A JÁTÉK MENETE:
  A játékban csak azok vehetnek részt, akik letöltik az Erste World Kvíz Applikációt és helyesen válaszolnak augusztus 3-án, 4-én és 5-én a napi kérdésekre. Az első 3 leggyorsabb helyes kitöltő díjazásban részesül. Egy Játékos csak egy e-mail címmel és csak egyszer játszhat.
 4. A kérdésekre helyesen válaszolók értékes nyereményekben részesülhetnek. A nyeremények pontos listája az applikációban érhető el. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, egy Játékos egy játéknapon 1 db nyeremény megnyerésére jogosult. A nyertesek nevei az applikációban kerülnek megjelenítésre a kapcsolódó nyereménnyel együtt.
 5. A nyereményeket a kvíz játékot követően az adott helyszín színpadán adjuk át. Amennyiben a nyertes nincs ott a helyszínen, úgy a megadott elérhetőségein értesítésre kerül. A nyertes Játékos az értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes nem veszi át nyereményét 10 napon belül, akkor ezt követően - ellenkező megállapodás hiányában - a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és a Szervező az első tartaléknyertest értesíti.Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertestörvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
 6. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a játékból.
 7. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Felajánlók (Sáfránkert Vendéglő, Schoeffel, Echo Residence All Suite Hotel, Imperial Golf Club, Zenit Hotel és Bock Bisztró Balaton) viselik, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik. A nyertesnek a nyeremény átvétele előtt az alábbi adatokat is meg kell adnia: adóazonosító jel, anyja neve, születési helye, születési ideje, lakcíme.
 8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely az Erste Bank Hungary Zrt. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 9. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
  1. nyertesség esetén Szervező a nyereményeket személyesen adja át a kvíz játék helyszínén és az átadást fényképekkel, videóval dokumentálja, amit később a Szervező saját Facebook Oldalán, weboldalán és a szervező Partner weboldalán, Facebook Oldalán nyilvánosságra hoz.
  2. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
  3. Egyéb megkötések:Az alkalmazás Android és iOS rendszerű okostelefonokon érhető el.
   Az alkalmazás igénybevétele regisztrációhoz kötött. Az alkalmazás folyamatos internetkapcsolatot igényel (mobil vagy wifi), amelyért a szolgáltatója költséget számíthat fel, amelynek mértéke függhet az igénybe vett szolgáltatástól valamint a szerződésben foglalt díjcsomagjától. A forgalmi díjhoz kapcsolódó költségekről érdeklődjön szolgáltatójánál.
 10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek személyek Ptk. 8:1§ (1).§ pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 11. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg az applikációban vagy Push notification formájában értesítést küld.
 12. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Budapest, 2017. június 25.