Részvételi- és játékszabályzat - Erste World Kvíz Applikáció Játék

 1. Az Erste Bank Hungary Zrt. /székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26./ (a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 6. és 10. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt helyesen válaszol

  A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
 2. Az Erste World Kvíz Applikáció az Erste World 2017-es rendezvénysorozatához kapcsolódó tudásalapú játék. Az alkalmazással először 49. Kékszalag Erste World Nagydíjon ismerkedhetnek meg 2017. július 8-án 19.00 órakor, Balatonfüreden. A kvíz játék folytatódik a VI. Paloznaki Jazzpikniken augusztus 3-án 20.45-kor, augusztus 4-én 21.45-kor és augusztus 5-én 21.45-kor, Paloznakon. A kvíz játék időtartama körülbelül 15 perc.
 3. A JÁTÉK MENETE:
  A játékban csak azok vehetnek részt, akik letöltik az Erste World Kvíz Applikációt és helyesen válaszolnak augusztus 3-án, 4-én és 5-én a napi kérdésekre. Az első 3 leggyorsabb helyes kitöltő díjazásban részesül. Egy Játékos csak egy e-mail címmel és csak egyszer játszhat.
 4. A kérdésekre helyesen válaszolók értékes nyereményekben részesülhetnek. A nyeremények pontos listája az applikációban érhető el. A nyeremények készpénzre nem válthatóak, egy Játékos egy játéknapon 1 db nyeremény megnyerésére jogosult. A nyertesek nevei az applikációban kerülnek megjelenítésre a kapcsolódó nyereménnyel együtt.
 5. A nyereményeket a kvíz játékot követően az adott helyszín színpadán adjuk át. Amennyiben a nyertes nincs ott a helyszínen, úgy a megadott elérhetőségein értesítésre kerül. A nyertes Játékos az értesítés kézhezvételétől számított 10 (tíz) naptári napon belül köteles az Üzenetben megjelölt elérhetőségen a Lebonyolítóval felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben bármelyik Nyertes nem veszi át nyereményét 10 napon belül, akkor ezt követően - ellenkező megállapodás hiányában - a Nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik és a Szervező az első tartaléknyertest értesíti.Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertestörvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.
 6. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a játékból.
 7. A nyereményt terhelő személyi jövedelemadó és egyéb járulékfizetési kötelezettséget a Felajánlók (Sáfránkert Vendéglő, Schoeffel, Echo Residence All Suite Hotel, Imperial Golf Club, Zenit Hotel és Bock Bisztró Balaton) viselik, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik. A nyertesnek a nyeremény átvétele előtt az alábbi adatokat is meg kell adnia: adóazonosító jel, anyja neve, születési helye, születési ideje, lakcíme.
 8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely az Erste Bank Hungary Zrt. által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.
 9. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
  1. nyertesség esetén Szervező a nyereményeket személyesen adja át a kvíz játék helyszínén és az átadást fényképekkel, videóval dokumentálja, amit később a Szervező saját Facebook Oldalán, weboldalán és a szervező Partner weboldalán, Facebook Oldalán nyilvánosságra hoz.
  2. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
  3. Egyéb megkötések:Az alkalmazás Android és iOS rendszerű okostelefonokon érhető el.
   Az alkalmazás igénybevétele regisztrációhoz kötött. Az alkalmazás folyamatos internetkapcsolatot igényel (mobil vagy wifi), amelyért a szolgáltatója költséget számíthat fel, amelynek mértéke függhet az igénybe vett szolgáltatástól valamint a szerződésben foglalt díjcsomagjától. A forgalmi díjhoz kapcsolódó költségekről érdeklődjön szolgáltatójánál.
 10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek személyek Ptk. 8:1§ (1).§ pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 11. Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg az applikációban vagy Push notification formájában értesítést küld.
 12. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

Budapest, 2017. június 25.