A HITELÁLLOMÁNY 4,2 SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉSE; 12,3% CET1 ALAPTŐKERÁTA; 0,5 EURÓ RÉSZVÉNYENKÉNTI OSZTALÉK.

„A 2015-ös esztendőt közel egymilliárd eurós nettó nyereség, erős tőkebázis és jelentős mértékben csökkenő kockázati költségek jellemezték, ami jól mutatja, hogy a kitűzött feladatokat elvégeztük” – jelentette ki Andreas Treichl, az Erste Group Bank AG vezérigazgatója a bankcsoport 2015. évi előzetes eredményeinek bemutatásakor. „A kamatkörnyezet továbbra is kihívásokat támaszt, s ennek következményei a működési eredmény visszaesésében jelentkeznek. Pozitív fejleménynek számít viszont, hogy a hitelezési tevékenység komoly mértékben bővült, amelyet egyenlő arányban táplált a lakossági és a vállalati üzletág.”

„Eredményeink azt mutatják, hogy a tőkeköltségeket kitermelni képes bankok kisebb csoportjához tartozunk. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy javítsunk piaci pozíciónkon az elkövetkező évek során, még akkor is, ha a környezet továbbra is nehézségeket rejt a bankszektor számára.”

„Igazán elégedettek lehetünk, hogy a nyereségességünknek köszönhetően jelentősen javítottuk tőkehelyzetünket. Tőkemegfelelési rátánk 12,3 százalék lett, ami messze meghaladja a szabályozók által előírt 9,75 százalékos mértéket. Az, hogy nyereséget értünk el, három dolgot tesz lehetővé: továbbra is finanszírozni tudjuk növekedésünket a piacainkon, tovább javíthatjuk a tőkehelyzetünket és osztalékot is fizethetünk. Szeretnénk a részvényeseinkkel megosztani a szép eredményeket, ezért részvényenként 50 eurócent osztalék kifizetését javasoljuk” – jelentette be Andreas Treichl.

A FŐBB EREDMÉNYEK

Az 2015. évi eredménykimutatás a 2014. évivel került összehasonlításra, a mérleg esetében pedig a 2015. december 31-i állapot került összevetésre a 2014. december 31-i állapottal.

A nettó kamatbevétel a hitelezés terén elért stabil bővülés ellenére 4495,2 euróról4444,7 millió euróra csökkent elsősorban a tartósan alacsony kamatkörnyezet miatt. A nettó hitelvolumen 4,2 százalékkal nőtt a Kelet-Közép-Európában – elsősorban is Csehországban, Szlovákiában, de Ausztriában is – tapasztalt erőteljes gazdasági növekedésnek köszönhetően. A nettó díj- és jutalékbevétel csak enyhén zsugorodott, 1869,8 millió euró után 1861,8 millió euró lett, amit az alapkezelői és a letétkezelői tevékenységből származó jelentős bevétel táplált. A nettó kereskedési ésa piaci értéken tartott eszközökből származó eredmény 210,1 millió euróra csökkent az előző évi 242,3 millió euróról. A működési bevétel szerény mértékben, 1,5 százalékkal 6771,8 millió euróra csúszott vissza (6877,9 millió euróról). Az általános igazgatási költségek 3868,9 millió euróra nőttek, ez 2,2 százalékos növekedést jelent az előző évi 3787,3 millió euró után. Mindezek folyományaként a működési eredmény 6,1 százalékkal 2902,9 millió euróra csökkent az előző évi 3090,7 millió euróról. A költség/bevétel arány 57,1 százalék lett (az előző évi 55,1 százalék után).

Az Erste Csoport kockázati költségeiben pozitív változás állt be (anem piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök értékvesztéséből származó veszteség javulása nyomán). Ez a tétel jelentős mértékben 729,1 millió euróra, azaz az átlagos bruttó ügyfélhitelekhez viszonyítva 56 bázispontra javult, ami 65,0 százalékos változást jelent az előző évi 2083,7 millió euróhoz, vagyis 163 bázisponthoz viszonyítva. Ez főként a Romániában tapasztalt komoly mértékű visszaesés eredménye, de az ausztriai üzletágak is hozzájárultak a pozitív fordulathoz. A nem teljesítő hitelek aránya tovább javulva 7,1 százalékra csökkent 8,5 százalékról. Az NPL-fedezeti ráta az Európai Bankhatóság által bevezetett új besorolások nyomán 68,9 százalékról 64,5 százalékra csökkent.

Az egyéb működési eredmény -635,6 millió eurót tett ki (az előző évi -1752,9 millió eurót követően). Ez a jelentős pozitív változás annak volt köszönhető, hogy a 2014. évi nagymértékű, egyszeri negatív hatások (jórészt az immateriális javak körében történt leírások) nem jelentkeztek újból. A feltüntetett számadatokban a nemzeti szanálási alapokba első ízben 2015-ben fizetendő hozzájárások összesen 51,3 millió euróra rúgó összege is szerepel már. Emellett, 129,5 millió euró veszteség származott a horvátországi devizahitelek svájci frankról euróra történő kötelező átváltása, valamint a romániai fogyasztóvédelemmel kapcsolatosan jelentkező ügyfélkövetelések ellentételezésére képzett 101,6 millió euró értékű céltartalék miatt. A bankadó és pénzügyi tranzakciós illetékek ismét jelentősnek bizonyultak, hiszen összesen 236,2 millió eurót tettek ki 2015-ben az előző évi 256,3 millió euró után. Ebből 128,6 millió euró Ausztriában jelentkezett (az előző évi 130,5 millió után), 23,6 millió euró Szlovákiában (a 2014. évi 31,5 millió eurót követően), valamint 84,0 millió euró Magyarországon (ahol az előző évben 94,2 millió eurót tett ki ez a kötelezettség).

„A populista intézkedések nyomán jelentkező költségek 2015-ben is magas szinten maradva mindösszesen 450 millió eurót tettek ki, ez közel fele a bankcsoport nettó nyereségének. Jobban szerettük volna ezt az összeget új hitelekre fordítani, ami a gazdaságot finanszírozhatta volna és új munkahelyeket teremthetett volna” – jegyezte meg Andreas Treichl.

Az Erste Csoport nettó eredménye 968,2 millió euróra növekedett (az előző évi -1382,6 millió euróról).

A stabil eredmények nyomán a bankcsoport teljes tőkeállománya 14,8 milliárd euróra nőtt az előző évi 13,4 milliárd euróról. Az elsődleges alapvető tőke (CET 1, Bázel 3 szerint, átmeneti időszak) 10,6 milliárd euróról 12,1 milliárd euróra bővült, a megengedett szavatolótőke (Bázel 3 szerint, átmeneti időszak) 17,6 milliárd eurót tett ki a 2014. évi 15,8 milliárd euró után. Az összes kockázat, azaz a kockázattal súlyozott eszközök állománya – ideértve a hitelezési, piaci és működési kockázatokat – az előző évi 100,6 milliárd euróról 98,3 milliárd euróra esett vissza (Bázel 3 szerint, átmeneti időszak). Az elsődleges  1 tőkeráta (CET1, Bázel 3 szerint, átmeneti időszak) 12,3 százalék lett (10,6 százalék után), vagyis jóval magasabb, mint 9,75 százalékos minimumkövetelmény. A teljes tőkeráta (Bázel 3 szerint, átmeneti időszak) 17,9 százalékra nőtt az előző évi 15,7 százalék után. 

A bankcsoport mérlegfőösszege 199,7 milliárd euróra nőtt a 2014. évi 196,3 milliárd euró után főként az ügyfélhitelek volumenében bekövetkezett bővülésnek köszönhetően, hiszen az ügyfeleknek nyújtott hitelek nettó állománya 125,9 milliárd euróra erősödött az előző évi 120,8 milliárd euró után. Forrásoldalon az ügyfélbetétek 127,9 milliárd euróra bővültek az előző év végi 122,6 milliárd euróról. A hitel-betét arány 98,4 százalékon állt (98,6 százalék után).

KILÁTÁSOK

A működési környezet a várakozások szerint elősegíti a hitelezési tevékenység bővülését. A reálgazdasági növekedés várhatóan 1,5 és 3,8 százalék között alakul minden fontosabb kelet-közép-európai piacon, köztük Ausztriában is, főként a stabil belföldi keresletnek köszönhetően.

A forgótőkére vetített megtérülési ráta (ROTE) előreláthatólag mintegy 10-11 százalékos értéket ér el 2016-ban, elősegítve a további osztalékfizetést. A banki eredmény alakulásában pozitív szerepet játszik a hitelállomány újbóli növekedése, az eszközminőség folytatólagos javulása a támogató kockázati környezet mellett, valamint a VISA vállalatban meglévő részesedés értékesítéséből származó egyszeri, adózás előtti, megközelítőleg 127 millió eurót kitevő bevétel is. A hátráltató tényezők között szerepel a csoportszintű működési bevételt – elsősorban is a nettó kamatbevételt - negatívan befolyásoló, tartósan alacsony kamatkörnyezet, valamint a szerényebb működési eredmény Magyarországon és Romániában (ami az előbbi esetben a lecsökkent volumennek, az utóbbi esetben pedig az eszközök átárazásának tulajdonítható). A banki adók (ideértve a bankadót és a tranzakciós illetéket, valamint a szanálási alapokba és betétbiztosítási alapokba történő hozzájárulást) mintegy 360 millió eurós negatív hatást fejtenek ki az adózás előtt eredményre 2016-ban.

Az előrejelzések megvalósulására leselkedő veszélyek: Geopolitikai kockázatok és a világgazdaság alakulására vonatkozó kockázatok, valamint a negatív kamatokból és a különféle fogyasztóvédelmi intézkedésekből származó negatív hatások.

Az Erste Csoport 2015. évi előzetes eredményeivel kapcsolatosan részletesebb információk érhetők el az alábbi címen:

http://www.erstegroup.com/en/Investors/Financial-Information

További információk:

Erste Csoport, Sajtóosztály, 1100 Bécs, Am Belvedere 1

Michael Mauritz
Tel: +43 50100/19603
E-Mail:  

Carmen Staicu
Tel: +43 50100/11681
E-Mail: