A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. (a Magyar Állam részéről) és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) az Erste Bank Hungary Zrt.-ben (EBH) történő 15-15 százalékos részvény adásvételéről szóló keret-megállapodásokat írtak alá az Erste Group Bank AG-val 2016. június 20-án. A vételár összesen 77,78 milliárd Ft. A tranzakcióval kapcsolatos hatósági jóváhagyásokat és a szerződések egyéb feltételeinek teljesülését követően a tulajdonszerzésre 2016. augusztus 11-én került sor.

Az EBH új tulajdonosi szerkezete az alábbi:

A 2016. június 20-án aláírt részvényesi megállapodások értelmében a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és az EBRD jogosultak 1-1 tagot az EBH Igazgatóságába és 1-1 tagot az EBH Felügyelő Bizottságába delegálni. Ennek megfelelően a Corvinus jelölése alapján Marczinkó Zoltán István, mint az EBH Igazgatóságának külső tagja és Dr. Zsolnai Alíz mint az EBH Felügyelő Bizottságának tagja került megválasztásra. Az EBRD testületi delegáltjainak jelölése és megválasztása folyamatban van.

A Felügyelő Bizottság tagjává választották továbbá dr. Kósa Annát, akinek munkavállalói tagként történő delegálására a Ptk. munkavállalói részvételt előíró 3:124.§ (1) bekezdése alapján került sor.

Mindhárom új testületi tag megbízatása 2016. augusztus 11-től hatályos és öt évre szól.