• A megállapodás a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI) keretében jött létre
  • Az Erste Csoport mind a hét tagbankja alacsonyabb kamatok és kevésbé szigorú fedezeti követelmények mellett nyújthat hitelt társadalmi célú vállalkozások és civil szervezetek számára
  • Az elkövetkezendő 5 év során legalább 500 vállalkozás részesül a program kínálta előnyökből

Az Erste Csoport mind a hét tagbankjával írt alá garanciamegállapodást az Európai Beruházási Alap (EBA) a szociális célú vállalkozások támogatására. A cél, hogy finanszírozást biztosítsanak a társadalmi célú vállalkozások számára a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja (EaSI) keretében. Az új finanszírozási megállapodás létrejöttét az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) által nyújtott támogatás tette lehetővé. Az EFSI az Európai Bizottság Európai Beruházási Tervének központi pillére. 

A újonnan megkötött garanciamegállapodás lehetővé teszi az Erste Csoport helyi bankokból álló hálózata számára, hogy összesen 50 millió eurónyi hitelt folyósítsanak több mint 500 társadalmi célú vállalkozás részére az elkövetkezendő öt év során Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában.  

Társadalmi vállalkozások és civil szervezetek részesülhetnek az alacsonyabb kamat és kevésbé szigorú fedezeti követelmények mellett kínált, s az EU által támogatott hitelkeretből. A bankcsoport az oktatás, az egészségügy és a szociális szolgáltatások szektorában működő, valamint a fogyatékkal élők, a társadalom perifériájára szorultak és a veszélyeztetett csoportok tagjait munkavállalóként alkalmazó innovatív, szociális fókuszú szervezetek számára biztosít finanszírozást.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, szociális ügyekért, a munkaerő képzettségéért és mobilitásáért felelős biztos a következőket jelentette ki: „A társadalmi és pénzügyi kirekesztettség elleni harc jegyében az Európai Bizottság teljes mértékig elkötelezett a társadalmi befogadást támogató vállalkozások tevékenysége mellett. Ezért örömmel üdvözlöm az Erste Csoporttal a mai napon kötött megállapodást, amely mintegy 500 társadalmi célú vállalkozást támogat majd Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában, valamint Magyarországon is, ahol ez lesz az első ilyen megállapodás. Társadalmi célú vállalkozások jutnak támogatáshoz a megállapodásnak köszönhetően, amellyel útnak indíthatják és továbbfejleszthetik üzleti elképzeléseiket, ezáltal munkahelyeket és a befogadást ösztönző növekedést teremtve ott, ahol a legnagyobb szükség van rá”.  

Pier Luigi Gilibert, az EBA vezérigazgatója: „Örömömre szolgál, hogy az EaSI program keretében az Erste Csoporttal kötött garanciamegállapodásnak köszönhetően Európa-szerte hét ország fér hozzá a társadalmi célú vállalkozások számára kínált új finanszírozási lehetőséghez. Az Erste Csoport a szóban forgó piacokon elért piacvezetői pozícióját és kiterjedt fiókhálózatát kiaknázva kínál finanszírozási megoldásokat a gyakran a forrásokhoz nehezen hozzáférő szociális célú vállalkozások számára.”

Andreas Treichl, az Erste Csoport vezérigazgatója így kommentálta a megállapodás megkötését:  „Meggyőződésünk, hogy a kelet-közép-európai régió folytatódó virágzásának kulcsa az, hogy a befogadást elősegítő növekedést és fenntartható fejlődést érjünk el. A társadalmi célú szervezetek igyekeznek megoldani társadalmunk legégetőbb problémáinak egyikét-másikát, s ezáltal is emberek életét változtatják meg és pozitív változást hoznak. A mi szerepünk az, hogy teljesítsük finanszírozási igényeiket annak érdekében, hogy növekedhessenek és még nagyobb hatást érjenek el a jövőben. Üdvözöljük az Európai Unió részvételét a vállalkozások támogatásában, hiszen az EaSI garanciarendszere segítségével több társadalmi célú szervezetet tudunk megszólítani és finanszírozást kínálni számukra, amelynek révén növelni tudják kapacitásaikat. Az Ersténél nagyon komolyan vesszük ezt a kérdést, és keményen dolgoztunk az elmúlt években azért, hogy bankjaink ma személyre szabott hitelt tudjanak kínálni a társadalmi célú vállalkozások és civil szervezetek számára”.

Az Európai Bizottság finanszírozásában és az Európai Beruházási Alap kezelésében működő EaSI garanciarendszer 2015. júniusában indult útjára. Az EBA nem nyújt közvetlen pénzügyi segítséget a vállalkozások számára, hanem helyi pénzügyi közvetítőkön – például mikrohitelezési, szociális finanszírozást nyújtó intézményeken és garanciavállalatokon keresztül, valamint az Európai Unió 28 tagállamában és az EaSI-programban közreműködő további országokban aktív bankok bevonásával – biztosít finanszírozási lehetőséget. Az említett pénzügyi közvetítők közvetlenül foglalkoznak az érdeklődőkkel annak érdekében, hogy az EaSI garanciaprogramja által kínált támogatás célba érjen. 

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának (EaSI) célja, hogy támogassa az Európai Unió magasabb szintű foglalkoztatás, a megfelelő szociális védőháló, a társadalmi kirekesztés és szegénység elleni harc, valamint a munkakörülmények javítása irányában meghatározott célkitűzéseinek elérését. Az EaSI-program mikrofinanszírozásból és a társadalmi vállalkozások elérésből álló tengelye révén olyan pénzügyi közvetítők juthatnak támogatáshoz, amelyek vállalkozói mikrohiteleket kínálnak, valamint finanszírozást biztosítanak társadalmi célú vállalkozásoknak. A cél a legfeljebb 25 ezer euró értékű mikrohitelekhez való hozzáférés bővítése, elsősorban a kiszolgáltatott rétegek és a mikrovállalkozások részére.

Emellett az Európai Bizottság első ízben támogat társadalmi célú vállalkozásokat legfeljebb 500 ezer euró értékű beruházások biztosítása révén. A támogatásokat az EaSI garanciaprogramján keresztül biztosítják, ami lehetővé teszi a pénzügyi közvetítők számára, hogy olyan (potenciális) vállalkozásokat érjenek el, amelyek kockázati megfontolások miatt egyébként nem jutnának hitelhez. A támogatás emellett az EaSI Capacity Building Investments Window [EaSI Kapacitásnövelő Beruházási Lehetőség] elnevezésű program keretében is rendelkezésre áll, amelynek célja a mikrohitelezést és a szociális célú vállalkozásokat fejlesztő pénzügyi közvetítők kapacitásainak megerősítése leginkább tőkebefektetéseken keresztül.

Az Európai Bizottság az EBÁ-t választotta az EaSI-garancia és az EaSI Capacity Building Investments Window célba juttatására. Emellett a Bizottság megerősíti az Európai Stratégiai Beruházási Alap szociális célú vállalásait a mikrofinanszírozás és a szociális célú vállalkozások fejlesztése terén egyaránt. Az említett területek támogatására irányított összeg várhatóan (az EaSI-programban szereplő 193 millió euróról) összesen mintegy egymilliárd euróra bővül, ami további hárommilliárd euró járulékos beruházást hív életre. 

Az Európai Beruházási Alap

A Európai Beruházási Alap (EIF) az Európai Beruházási Bank Csoport részeként működik. Elsődleges feladata európai mikrovállalkozások, valamint kis- és közepes vállalatok (KKV-k) támogatása azáltal, hogy finanszírozási lehetőségekhez segíti őket. Az EIF kifejezetten a szóban forgó piaci szegmens számára létrehozott kockázati és növekedési tőkéhez, valamint garanciatermékekhez és mikrohitelezési eszközökhöz kínál hozzáférést. Ebbéli szerepében az EIF az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósulását segíti elő az innováció, a kutatás-fejlesztés, a vállalkozásfejlesztés, a növekedés és a munkahelyteremtés terén.

További információk az EU mikrofinanszírozási és szociális célú vállalkozásfejlesztési támogatásairól:

Az EaSI Program

EU támogatás társadalmi célú vállalkozások számára

Az Erste Csoport

Az Erste Csoport az Európai Unió keleti régiójának vezető pénzintézete. Mintegy 47 ezer alkalmazottjával több mint 16,5 millió ügyfelet szolgál ki hét országban (Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában) működő összesen 250 bankfiókján keresztül. 2018 első negyedévében az Erste Csoport mérlegfőösszege 230 milliárd eurót tett ki, a bankcsoport 333 millió euró nettó nyereséget ért el az időszakban 12,6 százalékos tőkemegfelelési mutató mellett. 

2016 óta az Erste Csoport az ERSTE Alapítvánnyal és helyi partnerekkel karöltve szisztematikusan vezeti be social banking programját Kelet-Közép-Európában. A kezdeményezés a hagyományosan pénzügyi szolgáltatásokból kiszoruló csoportok (alacsony jövedelműek, kezdő vállalkozók és társadalmi célú vállalkozások) segítését célozza: nem csak hiteleket nyújt, hanem megfelelő pénzügyi ismereteket és tanácsot, üzleti képzést, műhelymunkát és mentorálást is biztosít számukra. 

Ausztriában és Kelet-Közép-Európában az Erste Csoport eddig több mint 17 ezer személynek nyújtott segítséget abban, hogy pénzügyileg újra talpra álljanak, emellett 2500 munkahely létrehozásában segédkezett a kezdő vállalkozók számára biztosított programokon keresztül, valamint több mint 280 társadalmi célú vállalkozás számára biztosított finanszírozást. 

Az Európai Beruházási Terv

Az Európai Beruházási Terv, közkeletűbb nevén a Juncker-terv az Európai Unió egyik legfontosabb kezdeményezése, amelynek célja a beruházások felfuttatása, munkahelyek teremtése és a gazdasági növekedése elősegítése a beruházásokat gátló akadályok lebontása, a beruházási projektek számára a láthatóság és technikai segítségnyújtás biztosítása, valamint az új és meglévő finanszírozási források körültekintőbb felhasználásának elősegítése révén. Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) által nyújtott garanciáknak köszönhetően az EIB és az EBA nagyobb mértékű projektkockázatot vállalhat, ezáltal is ösztönözve a magánbefektetőket, hogy részt vegyenek a projektekben. Az Európai Parlament és az Európai Unió Tagállamai 2017. decemberében megállapodtak az EFSI meghosszabbításáról és pénzügyi kereteinek megemeléséről. 2018. márciusától a Juncker-terv a várakozások szerint több mint 274 milliárd euró beruházást generál az Európai Unióban.  

 

Kapcsolat:

EIF: David Yormesor, tel: +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org 

Erste Group: Carmen Staicu, tel: +43 50100 11681, e-mail: carmen.staicu@erstegroup.com 

Európai Bizottság: Sara Soumillion, +32 2 296 7094